AZ Delta, samen met Vanheede een duurzame werf

Total waste care , Rumbeke

      blog azdelta afvaleilanden 2

Afvalbeheer is nooit een evidentie en al helemaal niet op een werf waar tientallen aannemers tegelijk aan het werk zijn. Dit is niet anders op de werf van de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke. Daarom ging het ziekenhuis op zoek naar een partner om hen hierin te ondersteunen. Deze uitdaging was uiterst geschikt voor ons PSI-team.

Ons PSI-team, wat staat voor Projects, Support & Interventions, legt zich toe op deze specifieke uitdagingen. Samen met de klant werken we een op maat gemaakt concept uit waarmee we het afvalbeheer kunnen optimaliseren. Dit gebeurt door het gebruik van gepaste inzamelrecipiënten, een duidelijke signalisatie, het inzetten van ons eigen personeel, opleiding van alle betrokkenen, een doorgedreven rapportering en bijsturing indien nodig. Een van deze ‘custom projects’ is het afvalbeheer bij AZ Delta. Samen met de Architect/Projectcoördinator VK Studio en de bouwheer AZ Delta werd het unieke concept van een pop-up containerpark opgezet; voor ieder van ons een pilootproject!

Innovatief en duurzaam: een pop-up containerpark

Kurt Meijhui, Sales Supervisor in het project, legt uit waarom een propere werf gelijkstaat aan een veilige werf: "Een goede coördinatie en een efficiënte logistieke flow op een werf zijn noodzakelijk om alles vlot en veilig te laten verlopen. Het afvalbeheer maakt daar een groot onderdeel van uit. Als de verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer toegewezen wordt aan verschillende personen, kan het snel een warboel worden. Door dit te centraliseren en toe te kennen aan één partij verloopt het meer gestructureerd en kan de communicatie eenduidiger gebeuren."

Voor Vanheede staat duurzaamheid voorop. We streven ernaar om afval zo optimaal mogelijk te sorteren en te recycleren. Het begint daarbij met een correcte sortering aan de bron. In overleg met het werfbestuur is een doorgedreven studie uitgevoerd van de verschillende afvalstromen die vrijkomen op de werf tijdens de verschillende fasen. Op basis hiervan werden de geschikte afvalcontainers gekozen. Die staan op strategisch gekozen plaatsen gegroepeerd in de vorm van afvaleilanden. Het volledige proces verloopt via een breng- en haalmethode. De aannemers brengen hun afval naar één van de negen afvaleilanden en deponeren het daar in de geschikte container. De afvaleilanden staan opgesteld langs de werfliften en zijn voor de aannemers makkelijk toegankelijk.

      Innovatief en duurzaam: een pop-up containerpark

Op de werf is elke voormiddag een werknemer van Vanheede aanwezig, onze man-on-site oftewel onze MOS. Hij zorgt ervoor dat de volle containers regelmatig afgevoerd worden naar het centrale containerpark. Daar wordt het afval in grotere afzetcontainers gekiept. Eens een afzetcontainer vol is wordt die afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie. Voor de aanlevering van grotere stukken of specifieke afvalstromen kan de aannemer ook zelf terecht op het containerpark. De MOS, alsook de toegewezen Waste Coördinator van Vanheede, zijn verantwoordelijk voor de sensibilisering en de rapportering. Dit betekent dat wanneer er een nieuwe aannemer start, het onze verantwoordelijkheid is om een gepaste opleiding te voorzien.

Signalisatie als sleutel

De sleutel voor een correcte sortering is de juiste signalisatie. Daarom is op alle containers een signalisatiebord voorzien met daarop de afvalstroom in het Nederlands, Frans en Engels. Een universeel pictogram en een vast kleur, ondersteund door een foto per afvalstroom, versterkt de afvalsignalisatie enorm. Deze vier elementen gelden als sorteerregels en moeten bijdragen aan een correcte inzameling.

      Signalisatie als sleutel

Begeleiding, van A tot Z

Het containerpark werd in maart van dit jaar geïnstalleerd. Waar we zien dat er afval verkeerd wordt achtergelaten, grijpen we in en rapporteren we dit aan AZ Delta. Wekelijks organiseert de hoofdaannemer, samen met Vanheede, een werfrondgang in coördinatie met het werfbestuur. Sluikstorten of verkeerd sorteren worden op die manier snel opgemerkt. Ook kan er na een evaluatie snel geschakeld worden om de processen aan te passen en te optimaliseren. Deze gestructureerde en gecoördineerde aanpak zorgt voor een geslaagde en unieke samenwerking tussen de verschillende partijen aanwezig op de werf. Het ziekenhuis wordt op die manier ontzorgd van de complexiteit van de afvalinzameling en kan zich verder focussen op zijn core business.

We ondersteunen AZ Delta niet alleen tijdens de werken, we denken ook na over de best practices inzake valorisatie van het afval. We gaan steeds op zoek naar een milieuvriendelijke en kostenbesparende verwerkingsmethode. Ons doel is altijd om afval om te zetten in nieuwe grondstof of in energie. We begeleiden AZ Delta van begin tot einde en sluiten ook in dit proces netjes de kringloop.

Waarmee kan het PSI-team je nog zoal helpen?

 • Total Waste Care for Enterprises: afval audit, afvalbeheer bij de klant zelf, uniforme recipiënten, duidelijke signalisatie, MOS, containerpark, rapportering & opvolging
 • Total Waste Care for Events: Logistieke ondersteuning, afvaleilanden, duidelijke signalisatie, opvolging & begeleiding
 • Custom Projects: Inzamelacties of werven, begeleide on-site activiteiten, mobiele & flexibele ondersteuning door MOS, rapportering & opvolging
 • Interventions: (on)voorziene omstandigheden zoals opruimingen, verhuis, sanering, afbraak, faillissement , 24/7 stand by, V-Fast team, all-in prijsformule, inventarisatie, uitsortering ter plaatse, herconditioneren, specialisatie, risk management, clean site, snelle oplossing
 • Secured Destructions: vernietiging van datadragers, voeding en niet alcoholische dranken, namaakgoederen, accijns-en verbruiksgoederen
 • Consultancy: inventarisatie, audits, opleiding, projectopvolging, maximale optimalisatie afvalbeheer, preventie, advies in BAT (Best Available Technology) en circulaire economie