Bouwwerken Val'Up sorteercentrum voor uitgebreid pmd-afval zijn gestart

PMD , Recycling

            foto 1

Het nieuwe Val'Up sorteercentrum, dat het 'uitgebreide' huishoudelijke pmd-afval zal kunnen verwerken, zal in de zomer van 2021 operationeel zijn. Hiervoor ging Vanheede een publiek-private samenwerking aan met de intercommunales IDEA (Coeur du Hainaut) en IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en privéspeler SUEZ. Nadat nv Valodec op 27 juli de vergunning had ontvangen, konden in augustus de werken voor het nieuwe sorteercentrum worden opgestart.

Vandaag staat Valodec via het centrum van Cuesmes in voor het sorteren van pmd dat wordt opgehaald in een regio met meer dan 600.000 inwoners. Dat sorteercentrum werd meer dan 15 jaar geleden in gebruik genomen en is intussen toe aan een grondige vernieuwing om te beantwoorden aan de hedendaagse vereisten voor het sorteren en recycleren van de verschillende materialen die via pmd-zakken of containerparken worden ingezameld. Vandaar dat er in 2017 een denkoefening van start ging rond een innovatief industrieel project.

Meer plastic verpakkingen recycleren

Na een pilootproject van 4 jaar waaraan de gemeente Frameries en de Intercommunale Hygea hadden meegewerkt, begon Fost Plus in 2019 met de inzameling van 'uitgebreid pmd-afval' in België. Sinds januari 2019 kunnen de Belgische burgers geleidelijk aan meer plastic verpakkingen in hun blauwe pmd-zakken stoppen (bv. vlootjes, potten, bakjes, folie enz.). Dankzij deze evolutie is het voortaan mogelijk om op een selectieve manier extra plastic verpakkingen in te zamelen om ze daarna te recycleren. Het systeem wordt geleidelijk aan, zone per zone en intercommunale per intercommunale, in België ingevoerd.

Val'Up: meer sorteren, dus meer recycleren

De site van Val'Up, de nieuwe naam van Valodec, speelt in op een concrete behoefte: huishoudelijke verpakkingen optimaal sorteren, zodat nog meer afval kan worden gerecycleerd. Het sorteercentrum Val'Up zal niet alleen innoverend, maar ook evolutief zijn, aangezien het zich zal kunnen aanpassen aan de huidige uitbreiding en de toekomstige evoluties op het vlak van de sorteerrichtlijnen. De industriële installatie, die in de zomer van 2021 operationeel zal zijn, zal tegelijk nieuwe soorten plastic en het gebruikelijke pmd-afval kunnen sorteren.

Publiek-private samenwerking met 4 partners

Dankzij de publiek-private samenwerking tussen intercommunales IDEA (Coeur du Hainaut) en IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en privéspelers Vanheede en SUEZ, zal de industriële site optimaal kunnen werken en zal huishoudelijk verpakkingsafval uit een breder gebied dan alleen Coeur du Hainaut kunnen worden geleverd.

"Dit project mikt op duurzaamheid en staat garant voor een ecologische, economische en zelfs sociale doeltreffendheid van de fabriek", aldus David Vanheede, CEO van Vanheede Environment Group.

Lokale oplossing die jobs creëert

De site van ± 3 hectare ligt op het grondgebied van Cœur du Hainaut binnen het bedrijvenpark Ghlin-Baudour Nord, dat in het bijzonder bestemd is voor industriële activiteiten.

"Dit innoverende industriële project is bedoeld om de bestaande activiteiten van Valodec door een verdere ontwikkeling te bestendigen. Het is een geüpdatet en geüpgraded project en verklaart ook meteen de nieuwe naam Val’Up", verklaart Laurent Dupont, de voorzitter van het directiecomité van Ipalle. 

Op het vlak van de werkgelegenheid zullen niet minder dan 68 medewerkers in het sorteercentrum zelf aan het werk worden gezet. En dan laten we de onrechtstreekse werkgelegenheid nog buiten beschouwing die nodig is voor het onderhoud en de herstellingen van de nieuwe installatie. Vanaf 2022 zal de site werk verschaffen aan een honderdtal mensen in 3 ploegen.

Troef voor de burgers

"Door de inzameling van uitgebreid pmd-afval en de sortering ervan in het nieuwe sorteercentrum van Val’Up zullen de sorteerrichtlijnen een pak eenvoudiger worden voor de burgers. Daarnaast zullen ze hun vuilniszak voor restafval minder snel vullen, wat hen ook goedkoper zal uitkomen", legt Jacques Gobert, de voorzitter van IDEA, uit. "De ontwikkeling van dit industriële project zou er ook moeten toe leiden dat de burgers een lagere taks op huisvuil moeten betalen in het kader van het principe van de werkelijke kosten".

Enkele kerncijfers van Val’Up

- Verwerkingscapaciteit: ± 5.000 blauwe zakken/uur of 50.000 ton uitgebreid pmd-afval dat elk jaar wordt gesorteerd, met de mogelijkheid dat die capaciteit nog evolueert en wordt uitgebreid.

- 14 gesorteerde fracties (tegenover 7 momenteel in de fabriek van Valodec te Cuesmes) uit het huishoudelijk verpakkingsafval.

- Sortering van uitgebreid pmd-afval van meer dan 2 miljoen inwoners van verschillende Belgische intercommunales en in het bijzonder in Cœur du Hainaut en Picardisch Wallonië

- 68 banen vanaf eind 2021 en een honderdtal in 2022

- Investering van meer dan 30 miljoen euro

Sleutelfasen van het project

- Juni 2019: gunning van de opdracht voor het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie aan de tijdelijke vennootschap Jan De Nul-Vauché voor een bedrag van meer dan 30 miljoen euro

- 27 juli 2020: toekenning van de unieke vergunning

- Augustus 2020: start van de bouwwerken 

- Zomer 2021: indienststelling van het sorteercentrum Val'Up