Van afvalverwijdering naar Total Waste Care bij Crop’s

Referenties , Total waste care , Logistiek

Het is de taak en de missie van Vanheede Environment Group om zijn knowhow van afvalverwerking en -beheer in elk bedrijf te laten renderen. De toepassing van het 'Green Loop' model in een Total Waste Care programma leidt bij Crop’s tot een optimale afvallogistiek en een lagere totale afvalkost.

      crops2

Maximaal afvalrendement

“Wij vertrekken altijd van de vraag: wat is nodig om een maximaal afvalrendement te halen”, zegt Pieter Vandenberghe, projectleider Total Waste Care. “Het grote uitgangspunt daarbij is dat sorteren en afval vermijden winst oplevert! Dat zijn dan ook de twee pijlers van een degelijk afvalbeheerplan.”

Specifieke problematiek

Crop’s is een producent van diepvriesgroenten, diepvriesfruit en kant-en-klare maaltijden. Voor de voedingsindustrie gelden heel strenge richtlijnen die bij wet geregeld zijn. Deze worden frequent gecontroleerd door verschillende instanties zoals het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), eigen leveranciers en klanten. De productie gebeurt in koude zones waar de aanvoer van grondstoffen en aan- en afvoer van leeggoed door heftruckchauffeurs inherent zijn aan het productieproces. Diezelfde heftruckchauffeurs namen er ook nog de afvallogistiek bij, waardoor ze ieder op zich dagelijks van koude naar warme zones moesten rijden. De som van deze logistieke bewegingen werd al snel intens en leidde tot heel wat energieverspilling en wanorde in de afvalverwijdering. Als specialist ter zake nam Vanheede de afvallogistiek op zich. Outdoor Waste Management in de warme zone werd een feit! Dankzij de man-on-site (MOS) die de centrale verantwoordelijkheid van het afvalbeheer op zich neemt, kan Crop’s zich nu volledig focussen op zijn corebusiness. Het Green Loop model werd geactiveerd.

      Total Waste Care was de oplossing

Total Waste Care was de oplossing

Afvalbeheer kan alleen efficiënt gebeuren als het afgestemd is op het productieproces, het gekoppeld is aan een efficiënte interne logistiek en wanneer iedereen op alle niveaus zich engageert. Het uitgewerkte plan, op basis van het Green Loop model, moet geïmplementeerd worden en daar hoort ook de nodige opleiding bij. Bij Crop’s werden de eigen medewerkers geleerd om te sorteren aan de bron wat leidde tot een drastische daling van het gemengd afval. De vaste inzamelpunten aan de werkposten in de koude zones worden gebruikt door alle operatoren van Crop’s. Nadien brengen de operatoren hun selectief ingezameld afval op vaste tijdstippen naar warme inzamelzones buiten de productie. Van hieruit opereert de man-on-site en zorgt hij voor een continu afvoer naar het centraal gelegen containerpark. Dergelijke organisatie leidt tot orde en netheid op het hele terrein. Het projectteam van Vanheede evalueert door middel van interne audits en rapporteert op geregelde tijdstippen de werking en efficiëntie van het plan. Uit de rapportage vloeien steevast nieuwe inzichten en verbeteringsvoorstellen voort.

Efficiëntie stimuleren

Concreet zit de efficiëntie van het afvalbeheer bij Crop’s hierin dat we de koude zones respecteren door een goed georganiseerde afvoer van het afval. Het productieproces wordt niet gestoord. Belangrijk: dit afvalbeheerplan creëert een stimulerend klimaat van orde en netheid en een perfecte uitstraling op de site met enthousiast personeel waar zelfs menig inspecteur de hoed voor afneemt. Vanheede en Crop’s werkten een oplossing op maat uit die voor minder kosten zorgt en de spanning wegneemt die controles met zich meebrengen. Kortom, een duurzaam partnership in een win-winsituatie.