Veilige inzameling en verwerking van bijzonder en gevaarlijk afval

Het begrip 'bijzonder en gevaarlijk afval' dekt een zeer brede lading: van klein gevaarlijk afval (KGA) tot heel specifieke gevaarlijke afvalstoffen die een reëel gezondheidsrisico inhouden. Of u nu kleine of grote hoeveelheden gevaarlijk afval produceert, voorzichtigheid is geboden! Vanheede Environment Group heeft de nodige expertise en middelen in huis om u hierin met raad en daad bij te staan. Informeer vrijblijvend naar een passende oplossing.

Containers op maat van uw behoeften

Afhankelijk van uw bedrijfsprofiel stellen we containers op maat ter beschikking. De ophaling gebeurt meestal op afroep. Grote volumes worden per volle vracht of in bulk ingezameld met opleggers, slibcontainers, zuig- of vacuümwagens. Indien nodig komen we langs met speciale ADR-uitgeruste voertuigen.

Veilig en 100% traceerbaar

We hechten, net zoals u, groot belang aan veiligheid. Om uw bijzondere en gevaarlijke afvalstoffen op een wettelijk voorgeschreven manier te vervoeren reiken we de nodige UN-gekeurde recipiënten aan. Daarnaast beschikt Vanheede Environment Group over een eigen overslagcentrum om deze afvalstromen te sorteren en te verwerken. Via een automatisch en uniek tracereringssysteem wordt elke opgehaalde afvalstroom geregistreerd, en dit vanaf de inzameling tot de finale verwerking. Bovendien bezorgen we u een verwijderingsattest met correcte gewichten en rapporteringen.

      Veilig en 100% traceerbaar

Terugnamesystemen

Voor bepaalde afvalstoffen geldt een terugnameplicht. De collectieve terugnamesystemen voor gevaarlijk afval in België zijn VAL-I-PAC, Valorlub, Valorfrit, Recupel, Bebat en Recytyre.

Doe een beroep op onze expertise!

Gevaarlijke en bijzondere afvalstoffen komen vaak in kleinere volumes vrij. Ze vragen specifieke handelingen om de veiligheid voor mens en milieu te garanderen. Vaak is het inventariseren en het zoeken naar gepaste oplossingen niet eenvoudig voor u. Wilt u zich graag laten bijstaan door onze experten? Dat kan! Vraag hier meteen een gratis afvalaudit aan.

      208139