Van vlashandelaar …

Van vlashandelaar …

Het verhaal van Vanheede Environment Group is een verhaal van doorgedreven ondernemerschap binnen een snelgroeiende maar complexe markt. Een verhaal van trots, passie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een verhaal waarin de hoofdrolspelers Herwig Vanheede en Claudette Descamps, ouders van David en Caroline, in 1968 besloten de verlieslatende vlassector achter zich te laten en zich toe te leggen op het afvalbeheer avant la lettre. Een goede beslissing, zo bleek.

… tot afvalmanager

Vandaag bieden we aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het gebied van afvalmanagement. We vervullen een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of tot energie, dit zowel in eigen als externe verwerkingssites.

Vanheede Environment Group behoort tot de top in de Benelux en Noord-Frankrijk. Maar onze ambities reiken verder: onder het motto 'Managing Your Materials' staan er binnen en buiten Europa een aantal internationale projecten in de steigers.

      … tot afvalmanager
      Ons beleid weerspiegelt onze visie en missie

Ons beleid weerspiegelt onze visie en missie

Het beleid van Vanheede Environment Group zien we als een dynamische pijl gevormd door mensen. Het biedt een duidelijke vooruitblik op de toekomst, met als speerpunten onze visie en missie.

“Samen bouwen we aan een mooie, duurzame toekomst!” 

Visie

      Visie

Missie

Vanheede Environment Group wil als duurzame onderneming een volwaardige partner zijn in de circulaire economie.

We bieden onze klanten de meest efficiënte oplossingen inzake afval-, materialen-, groene energie- en milieubeheer aan. Daarbij wordt een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak gehanteerd met toegevoegde waarde voor alle belanghebbende partijen.

Duurzaam ondernemen betekent dat we met een minimale impact op de omgeving de beste resultaten behalen voor al onze stakeholders. Dit zijn onze klanten, medewerkers, de aandeelhouders, het bestuursorgaan, de overheid, onderaannemers, leveranciers, banken en verzekeringen, buurtbewoners, media enz

Strategie

De activiteiten worden georganiseerd vanuit 2 strategische assen:

 • Environmental Services, milieudienstverlening bestaande uit het beheer, de ophaling en sortering van selectief en niet selectief ingezamelde afvalstromen (zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke en tevens alle bijzondere afvalstromen) met inbegrip van innovatieve oplossingen ten dienste van de circulaire economie.
 • Recycling, transformatie van afvalstoffen naar kwaliteitsvolle producten en energie die terug inzetbaar zijn in de circulaire economie.
      Strategie

Waarden

“De passie van onze medewerkers is de energie voor onze onderneming.”

  Wij oefenen onze job met passie uit! Een cultuur van creativiteit, ondernemerschap, digitalisering en innovatie zorgt voor een sterk engagement bij onze medewerkers. Wij realiseren dromen.

#Passion
Wij oefenen onze job met passie uit! Een cultuur van creativiteit, ondernemerschap, digitalisering en innovatie zorgt voor een sterk engagement bij onze medewerkers. Wij realiseren dromen.

  Wij vinden mensen belangrijk! Welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit. We (h)erkennen talenten en geven ze ruimte, in alle vertrouwen. Wij zijn een familiebedrijf.

#People
Wij vinden mensen belangrijk! Welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit. We (h)erkennen talenten en geven ze ruimte, in alle vertrouwen. Wij zijn een familiebedrijf.

  Wij hebben respect voor het milieu! Materialen krijgen bij ons een tweede leven. Zo hebben wij een positieve impact op het klimaat en onze omgeving, nu en in de toekomst. Wij dragen bij aan een betere wereld.

#Planet
Wij hebben respect voor het milieu! Materialen krijgen bij ons een tweede leven. Zo hebben wij een positieve impact op het klimaat en onze omgeving, nu en in de toekomst. Wij dragen bij aan een betere wereld.

  Wij denken in win-win-win termen! Ieder van ons maakt het verschil, voor de stakeholder, de onderneming en zichzelf. Winst is de zuurstof die ons toelaat slim te investeren, innoveren en organiseren. Wij bouwen aan een duurzame toekomst.

#Profit
Wij denken in win-win-win termen! Ieder van ons maakt het verschil, voor de stakeholder, de onderneming en zichzelf. Winst is de zuurstof die ons toelaat slim te investeren, innoveren en organiseren. Wij bouwen aan een duurzame toekomst.

  Wij zijn trots op wat we realiseren! Ambities maken we waar in een transparante samenwerking. Hierdoor blijven we trouw aan onze cultuur. Wij zijn allemaal fiere ambassadeur van ons bedrijf.

#Pride
Wij zijn trots op wat we realiseren! Ambities maken we waar in een transparante samenwerking. Hierdoor blijven we trouw aan onze cultuur. Wij zijn allemaal fiere ambassadeur van ons bedrijf.

Raad van Bestuur

  David Vanheede, CEO


David Vanheede, CEO

  Caroline Vanheede, Commercieel Directeur


Caroline Vanheede, Commercieel Directeur

  Claudette Descamps, Bestuurder


Claudette Descamps, Bestuurder

  Evelyne Decrans, Senior Advisor


Evelyne Decrans, Senior Advisor

  Karel Gielen, Adviescomité


Karel Gielen, Adviescomité

  Arnold Deceuninck, Adviescomité


Arnold Deceuninck, Adviescomité

Kerncijfers

Vanheede Environment Group telt zo'n 717 medewerkers verspreid over 13 vestigingen in België en Frankrijk. De volledige bedrijvengroep verwerkt jaarlijks ongeveer 872.479 ton afval, waarvan 91,05 % met een nuttige toepassing.

Als geïntegreerd milieubedrijf beheert Vanheede Environment Group 1850 afvalstromen onder het motto 'Managing Your Waste', of was het nu 'Managing Your Materials'?

  afvalstromen

1850
afvalstromen

  medewerkers

717
medewerkers

  geconsolideerde omzet

135 miljoen euro
geconsolideerde omzet

  jaarlijks verwerkt afval

872.479 ton
jaarlijks verwerkt afval

  recyclage en nuttige toepassing

91,05 %
recyclage en nuttige toepassing

  jaarlijks nieuwe grondstoffen

485.434 ton
jaarlijks nieuwe grondstoffen

  groenestroom-productie, goed voor 13.000 huishoudens

45 miljoen kWh
groenestroom-productie, goed voor 13.000 huishoudens

Dankzij onze performante verwerkingssites staan we garant voor de productie van meer dan 45 miljoen kWh groene energie (afval wordt energie), goed voor 13.000 huishoudens, en maken we 485.434 ton nieuwe grondstoffen (afval wordt grondstof). Vanheede Environment Group heeft een geconsolideerde omzet van 135 miljoen euro.

Vergunningen

We volgen alle relevante ontwikkelingen in de nationale en Europese wet- en regelgeving op de voet en implementeren de nieuwe eisen en normen om onze activiteiten in een volledig legaal kader te verrichten. Ons managementsysteem is gecertificeerd conform ISO 14000 (milieumanagement) en ISO 9001 (kwaliteit). Verder beschikken we over alle benodigde bouw- en milieuvergunningen en/of -erkenningen die continu up-to-date worden gehouden.

In geval van een grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen vraagt onze eigen afzetdienst de nodige transportvergunningen aan.

      Vergunningen


      Vergunningen


      Vergunningen


Think global, act local

Elke sector heeft zijn specifieke afvalstromen, elk met zijn unieke eigenschappen, aanpak en volumes. Bovendien kent elke afvalstroom zijn eigen optimale verwerkingsmethode en heeft elke regio zijn typerende gewoontes en regelgeving. Afvalmanagement is dus voor elk bedrijf heel kenmerkend. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook de sleutel tot een duurzaam en eerlijk afvalbeleid. Daarom kiezen we als bedrijf zeer bewust voor een globale aanpak met regionale verankering. Daarnaast opteren we voor specialisten met een sterk ontwikkelde expertise per nichemarkt. Deze specialisten kunnen snel binnen uw leefwereld treden en zo een vlotte samenwerking tot stand laten komen. Bovendien werken ze heel nauw samen met onze lokale vertegenwoordigers en kunnen ze gerichte oplossingen bieden voor uw problematieken.

Kortom, we proberen iedere klant, van kleine onderneming tot multinational, van Luxemburg tot de kust, van bakker over garagist tot ziekenhuis, op een zo goed mogelijke manier te bedienen.

Wij helpen u graag!

Vanheede Environment Group staat altijd klaar om u te helpen met uw afvalproblematiek. Of het nu gaat om de inzameling, verwerking of verkoop van materialen, samen gaan we constructief op zoek naar de best mogelijke oplossing. Aarzel niet om onze hulp in te roepen!

      139475