Van vlashandelaar …

Van vlashandelaar …

Het verhaal van Vanheede Environment Group is een verhaal van doorgedreven ondernemerschap binnen een snelgroeiende maar complexe markt. Een verhaal van trots, passie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een verhaal waarin de hoofdrolspelers Herwig Vanheede en Claudette Descamps, ouders van David en Caroline, in 1968 besloten de verlieslatende vlassector achter zich te laten en zich toe te leggen op het afvalbeheer avant la lettre. Een goede beslissing, zo bleek.

… tot afvalmanager

Vandaag bieden we aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het gebied van afvalmanagement. We vervullen een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of tot energie, dit zowel in eigen als externe verwerkingssites.

Vanheede Environment Group behoort tot de top in de Benelux en Noord-Frankrijk. Maar onze ambities reiken verder: onder het motto 'Managing Your Materials' staan er binnen en buiten Europa een aantal internationale projecten in de steigers.

      … tot afvalmanager
      Ons beleid weerspiegelt onze visie en missie

Ons beleid weerspiegelt onze visie en missie

Het beleid van Vanheede Environment Group zien we als een dynamische pijl gevormd door mensen. Het biedt een duidelijke vooruitblik op de toekomst, met als speerpunten onze visie en missie.

“Samen bouwen we aan een mooie, duurzame toekomst!” 

Visie

Via innovaties het verleden vorm geven voor de toekomst.

Missie

Vanheede Environment Group wil een duurzame onderneming zijn die haar klanten de meest efficiënte oplossingen inzake afval-, materialen-, groene energie- en milieubeheer aanbiedt. We hanteren daarbij een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak met toegevoegde waarde voor alle belanghebbende partijen. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we met een minimale impact op de omgeving de beste resultaten behalen voor al onze stakeholders. Dit zijn onze Raad van Bestuur, klanten, medewerkers, buurtbewoners, overheid, banken en verzekeringen, contractors, leveranciers, media enz.

Strategie

De activiteiten worden georganiseerd vanuit 2 strategische assen:

 • Environmental Services, milieudienstverlening bestaande uit het beheer, de ophaling en sortering van selectief en niet selectief ingezamelde afvalstromen (zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke en tevens alle bijzondere afvalstromen) met inbegrip van innovatieve oplossingen ten dienste van de circulaire economie.
 • Recycling, transformatie van afvalstoffen naar kwaliteitsvolle producten en energie die terug inzetbaar zijn in de circulaire economie.
      Strategie

Waarden

“De passie van onze medewerkers is de energie voor onze onderneming.”

  Door een persoonlijk contact met onze stakeholders na te streven en deze empathische relatie tussen alle betrokken partijen te stimuleren, geven we meer verantwoordelijkheid aan al onze medewerkers. Dit resulteert in een groot engagement en een sterke betrokkenheid.

#Passion
Door een persoonlijk contact met onze stakeholders na te streven en deze empathische relatie tussen alle betrokken partijen te stimuleren, geven we meer verantwoordelijkheid aan al onze medewerkers. Dit resulteert in een groot engagement en een sterke betrokkenheid.

  Een open, eerlijke en oprechte relatie zorgt ervoor dat we elkaar in de ogen kunnen blijven kijken en werken naar een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Door op een transparante manier met elkaar te communiceren, behalen we betere resultaten en creëren we meer eenvoud in de complexe wereld.

#Pride
Een open, eerlijke en oprechte relatie zorgt ervoor dat we elkaar in de ogen kunnen blijven kijken en werken naar een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Door op een transparante manier met elkaar te communiceren, behalen we betere resultaten en creëren we meer eenvoud in de complexe wereld.

  We vinden mensen belangrijk, en dit in heel ruime zin: klanten, medewerkers, overheden, omwonenden … kortom alle stakeholders. Hun voordeel, welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit voor Vanheede Environment Group.

#People
We vinden mensen belangrijk, en dit in heel ruime zin: klanten, medewerkers, overheden, omwonenden … kortom alle stakeholders. Hun voordeel, welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit voor Vanheede Environment Group.

  We respecteren het milieu door de impact van onze activiteiten op natuur, fauna en flora tot een minimum te beperken. Door afval om te vormen tot grondstof of tot hernieuwbare energie zorgen we ervoor dat meer materiaalketens gesloten raken en er geen energie verloren gaat.

#Planet
We respecteren het milieu door de impact van onze activiteiten op natuur, fauna en flora tot een minimum te beperken. Door afval om te vormen tot grondstof of tot hernieuwbare energie zorgen we ervoor dat meer materiaalketens gesloten raken en er geen energie verloren gaat.

  Vanheede Environment Group toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de stakeholders door het uitbouwen van een winstgevend bedrijf, dat zoveel mogelijk in partnership en op een zeer transparante manier met zijn klanten samenwerkt.

#Profit
Vanheede Environment Group toont haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de stakeholders door het uitbouwen van een winstgevend bedrijf, dat zoveel mogelijk in partnership en op een zeer transparante manier met zijn klanten samenwerkt.

Raad van Bestuur

  David Vanheede, CEO


David Vanheede, CEO

  Caroline Vanheede, Commercieel Directeur


Caroline Vanheede, Commercieel Directeur

  Claudette Descamps, Bestuurder


Claudette Descamps, Bestuurder

  Evelyne Decrans, Senior Advisor


Evelyne Decrans, Senior Advisor

  Karel Gielen, Adviescomité


Karel Gielen, Adviescomité

  Arnold Deceuninck, Adviescomité


Arnold Deceuninck, Adviescomité

Kerncijfers

Vanheede Environment Group telt zo'n 700 medewerkers verspreid over 12 vestigingen in België en Frankrijk. De volledige bedrijvengroep verwerkt jaarlijks ongeveer 876.333 ton afval, waarvan 89,40 % met een nuttige toepassing.

Als geïntegreerd milieubedrijf beheert Vanheede Environment Group 1850 afvalstromen onder het motto 'Managing Your Waste', of was het nu 'Managing Your Materials'?

  afvalstromen

1850
afvalstromen

  medewerkers

695
medewerkers

  geconsolideerde omzet

125 miljoen euro
geconsolideerde omzet

  jaarlijks verwerkt afval

876.333 ton
jaarlijks verwerkt afval

  recyclage en nuttige toepassing

89,40%
recyclage en nuttige toepassing

  jaarlijks nieuwe grondstoffen

474.743 ton
jaarlijks nieuwe grondstoffen

  groenestroom-productie, goed voor 13.000 huishoudens

45 miljoen kWh
groenestroom-productie, goed voor 13.000 huishoudens

Dankzij onze performante verwerkingssites staan we garant voor de productie van meer dan 45 miljoen kWh groene energie (afval wordt energie), goed voor 13.000 huishoudens, en maken we 474.743 ton nieuwe grondstoffen (afval wordt grondstof). Vanheede Environment Group heeft een geconsolideerde omzet van 125 miljoen euro.

Vergunningen

We volgen alle relevante ontwikkelingen in de nationale en Europese wet- en regelgeving op de voet en implementeren de nieuwe eisen en normen om onze activiteiten in een volledig legaal kader te verrichten. Ons managementsysteem is gecertificeerd conform ISO 14000 (milieumanagement) en ISO 9001 (kwaliteit). Verder beschikken we over alle benodigde bouw- en milieuvergunningen en/of -erkenningen die continu up-to-date worden gehouden.

In geval van een grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen vraagt onze eigen afzetdienst de nodige transportvergunningen aan.

  ISO 14001 certificaat NL


ISO 14001 certificaat NL

  ISO 14001 certificaat FR


ISO 14001 certificaat FR

  ISO 14001 certificaat EN


ISO 14001 certificaat EN

  ISO 9001 certificaat NL


ISO 9001 certificaat NL

  ISO 9001 certificaat FR


ISO 9001 certificaat FR

  ISO 9001 certificaat EN


ISO 9001 certificaat EN

  Vergunning GMP diervoeders


Vergunning GMP diervoeders

Think global, act local

Elke sector heeft zijn specifieke afvalstromen, elk met zijn unieke eigenschappen, aanpak en volumes. Bovendien kent elke afvalstroom zijn eigen optimale verwerkingsmethode en heeft elke regio zijn typerende gewoontes en regelgeving. Afvalmanagement is dus voor elk bedrijf heel kenmerkend. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook de sleutel tot een duurzaam en eerlijk afvalbeleid. Daarom kiezen we als bedrijf zeer bewust voor een globale aanpak met regionale verankering. Daarnaast opteren we voor specialisten met een sterk ontwikkelde expertise per nichemarkt. Deze specialisten kunnen snel binnen uw leefwereld treden en zo een vlotte samenwerking tot stand laten komen. Bovendien werken ze heel nauw samen met onze lokale vertegenwoordigers en kunnen ze gerichte oplossingen bieden voor uw problematieken.

Kortom, we proberen iedere klant, van kleine onderneming tot multinational, van Luxemburg tot de kust, van bakker over garagist tot ziekenhuis, op een zo goed mogelijke manier te bedienen.

Wij helpen u graag!

Vanheede Environment Group staat altijd klaar om u te helpen met uw afvalproblematiek. Of het nu gaat om de inzameling, verwerking of verkoop van materialen, samen gaan we constructief op zoek naar de best mogelijke oplossing. Aarzel niet om onze hulp in te roepen!

      139475