Van vlashandelaar …

Het verhaal van Vanheede Environment Group is een verhaal van doorgedreven ondernemerschap binnen een snelgroeiende maar complexe markt. Een verhaal van trots, passie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een verhaal waarin de hoofdrolspelers Herwig Vanheede en Claudette Descamps, ouders van David en Caroline, in 1968 besloten de verlieslatende vlassector achter zich te laten en zich toe te leggen op het afvalbeheer avant la lettre. Een goede beslissing, zo bleek.

… tot afvalmanager

Vandaag bieden we aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het gebied van afvalmanagement. We vervullen een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of tot energie, dit zowel in eigen als externe verwerkingssites.

Vanheede Environment Group behoort tot de top in de Benelux en Noord-Frankrijk. Maar onze ambities reiken verder: onder het motto "Towards a circular world, in a sustainable way" staan er binnen en buiten Europa een aantal internationale projecten in de steigers. Samen bouwen we aan een mooie, duurzame toekomst!

Visie

      Visie

Missie

Vanheede Environment Group wil als duurzame onderneming een volwaardige partner zijn in de circulaire economie.

We bieden onze klanten de meest efficiënte oplossingen aan inzake het beheer van afval, materialen, groene energie en milieu. Een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak met toegevoegde waarde voor alle belanghebbende partijen is de norm.

Duurzaam ondernemen betekent dat we met een minimale negatieve impact en een maximale positieve impact op de omgeving de beste resultaten behalen voor onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, het bestuursorgaan, de overheid, onderaannemers, leveranciers, banken en verzekeringen, buurtbewoners, media, enz.

Waarden

“De passie van onze medewerkers is de energie voor onze onderneming.”

  Wij oefenen onze job met passie uit! Een cultuur van creativiteit, ondernemerschap, digitalisering en innovatie zorgt voor een sterk engagement bij onze medewerkers. Wij realiseren dromen.

#Passion
Wij oefenen onze job met passie uit! Een cultuur van creativiteit, ondernemerschap, digitalisering en innovatie zorgt voor een sterk engagement bij onze medewerkers. Wij realiseren dromen.

  Wij hebben respect voor het milieu! Materialen krijgen bij ons een tweede leven. Zo hebben wij een positieve impact op het klimaat en onze omgeving, nu en in de toekomst. Wij dragen bij aan een betere wereld.

#Planet
Wij hebben respect voor het milieu! Materialen krijgen bij ons een tweede leven. Zo hebben wij een positieve impact op het klimaat en onze omgeving, nu en in de toekomst. Wij dragen bij aan een betere wereld.

  Wij vinden mensen belangrijk! Welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit. We (h)erkennen talenten en geven ze ruimte, in alle vertrouwen. Wij zijn een familiebedrijf.

#People
Wij vinden mensen belangrijk! Welzijn, gezondheid en veiligheid vormen een absolute prioriteit. We (h)erkennen talenten en geven ze ruimte, in alle vertrouwen. Wij zijn een familiebedrijf.

  Wij denken in win-win-win termen! Ieder van ons maakt het verschil, voor de stakeholder, de onderneming en zichzelf. Winst is de zuurstof die ons toelaat slim te investeren, innoveren en organiseren. Wij bouwen aan een duurzame toekomst.

#Profit
Wij denken in win-win-win termen! Ieder van ons maakt het verschil, voor de stakeholder, de onderneming en zichzelf. Winst is de zuurstof die ons toelaat slim te investeren, innoveren en organiseren. Wij bouwen aan een duurzame toekomst.

  Wij zijn trots op wat we realiseren! Ambities maken we waar in een transparante samenwerking. Hierdoor blijven we trouw aan onze cultuur. Wij zijn allemaal fiere ambassadeur van ons bedrijf.

#Pride
Wij zijn trots op wat we realiseren! Ambities maken we waar in een transparante samenwerking. Hierdoor blijven we trouw aan onze cultuur. Wij zijn allemaal fiere ambassadeur van ons bedrijf.

Raad van Bestuur

  David Vanheede, CEO


David Vanheede, CEO

  Caroline Vanheede, Commercieel Directeur


Caroline Vanheede, Commercieel Directeur

  Claudette Descamps, Bestuurder


Claudette Descamps, Bestuurder

  Evelyne Decrans, Senior Advisor


Evelyne Decrans, Senior Advisor

  Karel Gielen, Adviescomité


Karel Gielen, Adviescomité

Kerncijfers

Vanheede Environment Group telt zo'n 950 medewerkers verspreid over 20 vestigingen in België, Luxemburg en Frankrijk. De volledige bedrijvengroep verwerkt jaarlijks meer dan 1,2 miljoen ton afval, waarvan meer dan 98% met een nuttige toepassing.

Als geïntegreerd milieubedrijf beheert Vanheede Environment Group meer dan 2.600 afvalstoffen onder het motto "Towards a circular world, in a sustainable way".

  afvalstoffen

2.602
afvalstoffen

  medewerkers

950
medewerkers

  geconsolideerde omzet

217.253 kEUR
geconsolideerde omzet

  jaarlijks ingezameld, gesorteerd of verwerkt afval

1.214.149 ton
jaarlijks ingezameld, gesorteerd of verwerkt afval

  recyclage en nuttige toepassing

98,44%
recyclage en nuttige toepassing

  jaarlijks nieuwe grondstoffen

655.188 ton
jaarlijks nieuwe grondstoffen

  groenestroom-productie, goed voor 21.788 huishoudens

76.257 MWh
groenestroom-productie, goed voor 21.788 huishoudens

Dankzij onze performante verwerkingssites staan we garant voor de productie van meer dan 76.000 MWh groene energie (afval wordt energie), goed voor 21.788 huishoudens, en maken we 655.188 ton nieuwe grondstoffen (afval wordt grondstof). Vanheede Environment Group heeft een geconsolideerde omzet van 217.253 kEUR.

Certificaten

Het managementsysteem van Vanheede Environment Group voldoet aan de eisen van verschillende internationale normen:  

Milieumanagement
Ons managementsysteem is gecertificeerd conform ISO 14001. Het vormt een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan milieuwetgeving.

Kwaliteit
Vanheede Environment Group is ook in het bezit van het ISO 9001-certificaat. Dit is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. 

Kwaliteit veevoedersector
De Feed Chain Alliance Standard of FCA-standaard is een betrouwbaar referentiekader voor kwaliteit, dat door en voor de veevoedersector werd ontwikkeld. Zo helpt Vanheede Environment Group mee de veiligheid en de kwaliteit van de volledige veevoedselketen te verzekeren.

Veiligheid
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Het is een veelzijdig en uitgebreid programma dat Vanheede Environment Group helpt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen.

Verder beschikt Vanheede Environment Group over alle benodigde bouw- en milieuvergunningen en/of -erkenningen die continu up-to-date worden gehouden. In geval van een grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, vraagt de afzetdienst de nodige transportvergunningen aan.

Erkenningen

Vanheede Environment Group onderwerpt haar managementsysteem aan onderstaande programma’s en hun methodologieën. Deze volgen de markttrends en evolueren snel in tijd. Ze houden ons scherp in een snel veranderende wereld en hebben een versterkend karakter op onze cultuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
EcoVadis evalueerde in 2018 voor het eerst de prestaties van Vanheede Environment Group op vlak van duurzaamheid. Vier thema’s komen in de evaluatie aan bod: milieu, eerlijke arbeidspraktijken, ethiek en supply chain. Vanheede behaalde het zilveren label.

In 2021 kreeg Vanheede het gouden Ecovadis label toegekend.

In 2023 scherpte EcoVadis zijn beoordelingscriteria aan en kregen we opnieuw een zilveren medaille.

EcoVadis heeft als doel de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal vlak. Meer dan 60.000 bedrijven wereldwijd werken met EcoVadis om risico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners op te bouwen.

Strategie
Best Managed Companies, een programma voor de erkenning van Vanheede Environment Group als privébedrijf, hanteert de hoogste normen voor bedrijfsprestaties. Bij de evaluatie komen de thema’s heldere strategie, uitvoerige expertise, engagement en financiële prestaties aan bod.

In 2020 werd na een diepgaande audit het “Best Managed Companies”-label toegekend. Dit is een mooie beloning voor de doorgedreven aandacht die de groep al jaren schenkt aan haar strategie, maar ook voor de wijze waarop het bedrijf gestructureerd en geleid wordt.

      Erkenningen


      Erkenningen


Think global, act local

Elke sector heeft zijn specifieke afvalstromen, elk met zijn unieke eigenschappen, aanpak en volumes. Bovendien kent elke afvalstroom zijn eigen optimale verwerkingsmethode en heeft elke regio zijn typerende gewoontes en regelgeving. Afvalmanagement is dus voor elk bedrijf heel kenmerkend. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook de sleutel tot een duurzaam en eerlijk afvalbeleid. Daarom kiezen we als bedrijf zeer bewust voor een globale aanpak met regionale verankering. Daarnaast opteren we voor specialisten met een sterk ontwikkelde expertise per nichemarkt. Deze specialisten kunnen snel binnen uw leefwereld treden en zo een vlotte samenwerking tot stand laten komen. Bovendien werken ze heel nauw samen met onze lokale vertegenwoordigers en kunnen ze gerichte oplossingen bieden voor uw problematieken.

Kortom, we proberen iedere klant, van kleine onderneming tot multinational, van Luxemburg tot de kust, van bakker over garagist tot ziekenhuis, op een zo goed mogelijke manier te bedienen.

Wij helpen u graag!

Vanheede Environment Group staat altijd klaar om u te helpen met uw afvalproblematiek. Of het nu gaat om de inzameling, verwerking of verkoop van materialen, samen gaan we constructief op zoek naar de best mogelijke oplossing. Aarzel niet om onze hulp in te roepen!

      139475