Afvalbeheer in het onderwijs

Kleuters, lagereschoolkinderen en adolescenten spenderen heel wat tijd op school. Het is dus van groot belang dat scholen zelf het goede voorbeeld geven en tonen hoe we duurzaam moeten omspringen met afval. Vanheede Environment Group kan u hierbij op alle vlakken bijstaan, van de juiste containers op de juiste plaats ter beschikking stellen tot het aanleveren van educatief materiaal voor de leerkrachten. Samen met u bouwen we graag aan een duurzame toekomst voor iedereen!

Een groene school

Scholen genereren verschillende soorten afval. Papier en karton lijken logisch, maar etensresten en PMD-afval zijn dit evenzeer. En dan zijn er nog de gespecialiseerde richtingen zoals automechanica, hout- en metaalbewerking, scheikunde, verpleegkunde… die elk hun specifieke afvalstoffen met zich meebrengen. De juiste containers op de juiste plaats is het vertrekpunt bij Vanheede Environment Group. We richten ons op het sluiten van kringlopen en door selectief afval te sorteren kunnen we een maximaal percentage van het materiaal gaan recycleren of hergebruiken. Laten we samen uw school een groen imago geven!

De afvalstromen die mogelijk bij u vrijkomen

Maak uw keuze uit onderstaande soorten afval. We tonen u meteen welke afvalcontainers daarvoor geschikt zijn en welke bestemming we aan uw afval geven.

Duidelijke sorteerboodschap

Jong geleerd is oud gedaan! Dit geldt ook voor het sorteren van afval. Daarom willen we scholen stimuleren om een duidelijke en correcte sorteerboodschap uit te dragen. De kinderen van nu zijn immers de volwassenen van de toekomst. Het is dan ook belangrijk dat ze duurzaam leren omgaan met onze planeet en onze omgeving. En daar hoort uiteraard een selectieve inzameling van afval bij. Geef het goede voorbeeld en sensibiliseer zowel de medewerkers als de leerlingen!

Containers voor onderwijsinstellingen

Ons uitgebreid dienstenaanbod helpt u steevast op weg naar een duurzaam afvalbeheer in uw onderwijsinstelling. Kies een container naargelang uw behoeften of daag ons uit!

Zien is geloven. Bezoek onze site!

Scholen kunnen onze site te Rumbeke gratis bezoeken. Daar kunnen de leerlingen zien hoe goed sorteren kan leiden tot duurzaam natuurbeheer.