Ontpakking van verpakt voedingsafval op industriële schaal

Vanheede Biomass Solutions is expert in de verwerking van verpakte voedingsmiddelen. Het betreft producten die omwille van diverse redenen niet meer in aanmerking komen voor menselijke of dierlijke consumptie. De meeste afvalstromen zijn afkomstig van de voedingsnijverheid, warenhuizen, winkels, slachthuizen, opslagplaatsen, groothandels, grootkeukens of veilingen. Ze kunnen aangeboden worden per volle vracht, in afzetcontainers, in bioboxen of op pallets. 

Uw voedingsafval ontpakt

Na een acceptatieprocedure worden de producten in een gesloten ontvangsthal ondergebracht, gecontroleerd, gescheiden en van hun verpakking of vreemde bestanddelen ontdaan.

Via doorgedreven scheidingstechnieken slagen we erin om de verpakking van de organische fractie te scheiden. Het verpakkingsdeel wordt naargelang de samenstelling gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd; de organische stroom wordt gebruikt als energiebron voor vergistingsinstallaties. De ontpakkingsinstallaties zijn uitgerust voor de verwerking van voedingsafval in elk verpakkingstype (plastic, blik, glas, PET, tetra enz.) en zijn volledig conform de Europese wetgeving aangaande dierlijke bijproducten.

Dankzij een uitgekiend kwaliteitssysteem is Vanheede Biomass Solutions dé betrouwbare partner voor de vernietiging van voedingsafval. Productvernietiging kan in het bijzijn van onze klanten of onder douanetoezicht worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er met mijn ontpakt voedingsafval?

Na de ontpakking van uw verpakte voedingsmiddelen houden we een organische massa en verpakkingsmateriaal over. De organische massa wordt vergist en het verpakkingsmateriaal wordt alternatieve brandstof. Zo staan wij garant voor de maximale valorisatie van uw voedingsafval.

Benieuwd wat we uit uw verpakt voedingsafval kunnen herwinnen?

Contacteer dan meteen Vanheede Biomass Solutions! Onze ontpakkingsinstallatie is ontworpen voor de verwerking van grote volumes organisch-biologisch afval. Dankzij dit proces wordt uw afval gebruiksklaar gemaakt om zoveel mogelijk materiaal en energie te herwinnen en dit in het grootste vertrouwen.