Afvalbeheer op maat van de textielindustrie

De textielindustrie levert complexe afvalstromen op. U krijgt onder andere te maken met chemisch afval afkomstig van verfstoffen en productie-uitval. Vanheede Environment Group zorgt ervoor dat al uw afval op de correcte manier verzameld en gerecycleerd wordt en hanteert daarom in deze industrietak ook haar gouden trilogie: sorteren aan de bron, medewerkers sensibiliseren en de afvalinzameling centraliseren. Op die manier komt u tot een transparant en duurzaam afvalbeleid en doorstaat uw bedrijf moeiteloos alle controles.

Total Waste Care, optimaal beheer van uw afvalstromen

Via het succesvolle Green Loop-model kunnen we de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de organisatie van uw afvalbeheer. We stellen samen een plan op om de logistiek te optimaliseren en zoveel mogelijk afval selectief te sorteren en optimaal te recycleren. Op die manier komen we tot een Total Waste Care-aanpak. Alles gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met uw textielbedrijf. Indien nodig installeren we zelfs een centraal containerpark met onze man-on-site. Het afvaldossier wordt online gerapporteerd en opgevolgd via myVanheede.

In-house verwerking van textielafval

Vanheede Carpet Recycling en Vanheede Polymers & Compounds behoren tot de Europese top in het onderzoek naar duurzame oplossingen voor textielafvalverwerking. We richten ons in eerste instantie op hergebruik en recyclage van materialen. Een andere optie is valorisatie als secundaire grondstof of energiedrager. Via O-Mat, een initiatief van Vanheede Environment Group, staan we ook in voor de selectieve inzameling, valorisatie en recyclage van oude matrassen en boxsprings.

            In-house verwerking van textielafval

De afvalstromen die mogelijk bij u vrijkomen

Maak uw keuze uit onderstaande soorten afval. We tonen u meteen welke afvalcontainers daarvoor geschikt zijn en welke bestemming we aan uw afval geven.

Containers voor textielafval

Ons uitgebreid dienstenaanbod helpt u steevast op weg naar een duurzaam afvalbeheer in uw textielbedrijf. Kies een container naargelang uw behoeften of daag ons uit!