Optimale inzameling van scheepsafval

Schepen meren steeds minder lang aan. Daarom is het van groot belang dat ze hun afvalstoffen op een snelle en efficiënte manier kwijt kunnen in de haven. Vanheede Environment Group heeft de knowhow en recipiënten in huis om zowel vast als vloeibaar scheepsafval correct te sorteren en op te halen, en kan hierbij de nodige flexibiliteit aan de dag leggen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Wij maken schoon schip met scheepsafval

Tijdens de vaart produceren schepen afval. Dit scheepsafval omvat vooral plastic, papier & karton, glas, voedselafval (etensresten van de bemanning) en onderhoudsafval uit de machinekamer zoals afvalolie, roet, machineonderdelen en verfresten. Daarnaast zijn er nog de ladingresiduen die na het lossen en schoonmaken achterblijven. Vanheede Environment Group zamelt al deze afvalstromen in en haalt ze op om ze te verwerken tot nieuwe grondstoffen of energie.

De afvalstromen die mogelijk bij u vrijkomen

Selecteer hieronder uw type afval. We tonen u meteen welke afvalcontainers daarvoor geschikt zijn en welke duurzame bestemming we aan uw afval geven.

Containers voor uw scheepsafval

Ons uitgebreid dienstenaanbod helpt u steevast op weg naar een duurzaam afvalbeheer voor de scheepvaart en rederij, dit in alle vertrouwen en met de nodige flexibiliteit. Kies een container naargelang uw behoeften of daag ons uit!