Onze basisfilosofie, de circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren; anders dan in het lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

De biologische grondstoffen herstellen zich al zonder interventie van de mens, maar de technische grondstoffen doen dit niet. Onze uitdaging bestaat erin ook voor deze technische grondstoffen een kringloop te creëren. Ons ‘Green Loop model’ geeft onze medewerkers een framework om deze filosofie consequent toe te passen in de praktijk.

      Volwaardige partner in de circulaire economie

Volwaardige partner in de circulaire economie

Energiecrisis, oorlog, torenhoge inflatie, … de economie is in woelige wateren beland. Met de pandemie nog vers in het geheugen staan we opnieuw voor grote uitdagingen. De recente politieke onlusten maakten eens te meer duidelijk dat we onze afhankelijkheid voor de ontginning van kritieke grondstoffen en energiebronnen als olie en gas dringend moeten verminderen. De tijd is rijp om nu echt werk te maken van een circulaire wereld en de transitie naar meer hernieuwbare energie.

De ingeslagen weg ‘Towards a circular world, in a sustainable way’ bewees eens te meer de juiste te zijn. Als volwaardige partner in de circulaire economie zetten we al jaren in op het optimaal uitsorteren van diverse materiaalstromen voor hoogwaardige recyclage als nieuwe grondstoffen. Recent investeerden we in projecten rond bronsortering en nasortering om nog meer stromen van de verbrandingsoven te redden.

Daarnaast is Vanheede netto producent van groene elektriciteit en injecteren we sinds kort lokaal geproduceerd groen gas in het aardgasnet.

Onze klant staat centraal. Om hen door deze uitdagingen te loodsen zetten we volop in op automatisatie en digitalisatie, efficiëntieverbetering en innovatie.

Circulaire economie

      Circulaire economie

Vanheede Environment Group stelt alles in het werk om afval zoveel mogelijk een nieuwe, nuttige toepassing te geven. Steunend op onze basisfilosofie, ‘de circulaire economie’, wordt het ingezamelde afval opnieuw grondstof of groene energie. Zo geven we gerecycleerd glas, kunststof en tapijt een tweede leven als nieuwe grondstof. Door vergisting van de biomassa haalt onze afdeling in Quévy biogas uit het afval; andere afvalfracties worden omgevormd tot pellets voor houtkachels en branders. Op onze bedrijfssites worden zon, water en wind aangewend voor eigen energievoorziening en de energieoverschotten leveren we aan het elektriciteitsnet.

 
	Maxime Vanheede, Business Development Manager

"Vanheede streeft te allen tijde een zo hoog mogelijke recyclagegraad na. We vervullen een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een secundaire grondstof en/of energiebron."

Maxime Vanheede, Business Development Manager

Bouwstenen van een circulaire economie

Productdesign

We kunnen enkel het lineair model doorbreken door bij het ontwerp van een product voldoende rekening te houden met de recyclagemogelijkheden in de afvalfase. Samen met onze klanten delen we onze opgebouwde kennis omtrent het valoriseren van afval, zodat we samen kunnen bijdragen aan een circulaire economie.

Terugnamesystemen

Naast productdesign is het gezamenlijk organiseren van een terugnamesysteem de belangrijkste bouwsteen van de circulaire economie. Hiervoor gaan producenten en gebruikers met ophalers en recyclagebedrijven rond de tafel zitten. Kringlopen kunnen immers pas gesloten worden als alle partijen hun expertise delen. Vanheede Environment Group helpt dergelijk systeem conceptueel uit te schrijven en te onderzoeken om tot een performant terugnamesysteem te komen.

Beperken globale milieu-impact

We werken reeds geruime tijd zeer intensief rond de globale milieu-impact van onze professionele activiteiten. Naast de CO2-impact zijn ook het hergebruik als grondstof en de toxiciteit van de afvalstof belangrijke parameters. Met betrekking tot onze globale CO2-balans (scope 1 en scope 2) zijn de meeste cijfers reeds beschikbaar, en dit zowel voor verwerking als voor transport. Het spreekt voor zich dat transport een grote impact heeft op onze CO2-uitstoot. Het is dan ook onze basisdoelstelling om zoveel mogelijk gebruik te maken van combinatietransporten.

Vanheede is partner van

Duurzaam afvalbeheer: ook voor u?

Als pionier in duurzaamheid profileert Vanheede Environment Group zich als de ideale afvalpartner van bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid nastreven. Wij maken graag iets moois van uw afval en schrikken er niet voor terug om te kijken of uw afvalstroom zich leent voor recyclage of een andere manier van valorisatie. Vertel ons uw (afval)verhaal en wij geven het vorm!

      139475