Grondsanering en afvalwatersanering is specialistenwerk

Als ervaren specialist staan we in voor de operationele begeleiding en de coördinatie van complexe grond- en afvalwatersaneringen. Hierbij staat de samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal. We zorgen voor een deskundige uitvoering volgens de vooropgestelde saneringstechniek. Afhankelijk van het saneringsproject kunnen we optreden als operationele partner, logistieke partner of als totaalbeheerder. Vaak gaan saneringsprojecten gepaard met de opruiming van afvalstoffen op het vervuilde terrein.

Meer weten over saneringen?

Contacteer ons via dit formulier en we helpen u zo snel mogelijk op weg naar een oplossing.

            208145