Vergisting

Onze eigen industriële vergistingsinstallatie verwerkt organisch-biologische producten tot methaangas, dat vervolgens door een gasmotor wordt omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. De installatie te Quévy heeft een geïnstalleerd vermogen van 2,45 MW. Daarmee kan Vanheede Biomass Solutions ongeveer 5.000 gezinnen van elektriciteit voorzien. De geproduceerde warmte wordt intern gebruikt. Het digestaat wordt gevaloriseerd als bodemverbeteraar voor landbouwtoepassingen.
 

Voedingsafval

Zowel in bulk als in commerciële verpakkingen:

 • fruit en groenten
 • graanafval
 • bakkerijafval (brood, taarten, gebak ...)
 • zuivelproducten (melk, yoghurt, roomijs, kaas …)
 • alcoholische en niet-alcoholische dranken
 • bereide maaltijden (pizza, lasagne, dagschotels ...)
 • charcuterie
 • keukenafval
 • dierenvoeding
 • voedingsadditieven
 • ...


Energierijk biogas

Het voedingsafval wordt vergist in onze biogasinstallatie. Tijdens dit biologisch vergistingsproces ontstaat biogas, dat meteen wordt omgezet in groene elektriciteit. Hierdoor zijn minder fossiele brandstoffen nodig en bekomen we een lagere CO2-uitstoot.

      Energierijk biogas

Digestaat

Digestaat is de grondstof die overblijft na vergisting. Het wordt als bodemverbeterend middel rijk aan organische stof ingezet in de land- en tuinbouw.

Warmterecuperatie

Bij de omzetting van biogas in groene energie komt ook heel wat warmte vrij. Deze laten we uiteraard niet verloren gaan. De warmte-energie wordt gebruikt voor het verwarmen van onze gebouwen en het drogen van specifieke afvalstromen.

      Warmterecuperatie

De meest duurzame verwerking van uw voedingsafval vindt u bij Vanheede Biomass Solutions!

Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken voor de duurzaamste recyclage van uw voedingsafval.