Afvalbeheer in de voedingsindustrie

Als voedselproducent wilt u voedselverlies tot een minimum beperken. Toch krijgt u te maken met voedingsmiddelen die niet meer in aanmerking komen voor consumptie en waarmee u ook niet meer bij voedselbanken terechtkunt. Vanheede Biomass Solutions heeft een eigen verwerkingsinstallatie voor (verpakt) voedingsafval. Zo kunnen wij u een maximale recyclagegarantie bieden voor uw organisch afval. Ook voor uw overige productieafval bieden we de beste recyclage-oplossingen. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Total Waste Care, afgestemd op de productieomgeving

Via het succesvolle Green Loop-model kunnen wij de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de organisatie van uw afvalbeheer. We stellen samen een plan op om zoveel mogelijk selectief te sorteren en optimaal te recycleren. Op die manier komen we tot een Total Waste Care-aanpak. Dat impliceert ook dat Vanheede Environment Group het systeem van verzamelen en ophalen uitdoktert. Alles gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met uw voedingsbedrijf. Indien nodig installeren we zelfs een centraal containerpark met onze man-on-site!

In-house verwerking van voedingsafval

Vanheede Biomass Solutions verwerkt uw voedingsafval in een speciale installatie tot groene energie en grondstof. Het opgehaalde voedingsafval wordt, indien nodig, van de verpakking ontdaan en vervolgens onder zuurstofloze omstandigheden door micro-organismen afgebroken tot biogas en geurarm digestaat. Het biogas wordt meteen omgezet in groene elektriciteit voor 6000 gezinnen en het digestaat wordt gebruikt als bodemverbeteraar voor de landbouw.

            In-house verwerking van voedingsafval

De afvalstromen die mogelijk bij u vrijkomen

Maak uw keuze uit onderstaande soorten afval. We tonen u meteen welke afvalcontainers daarvoor geschikt zijn en welke bestemming we aan uw afval geven.

Containers voor uw voedingsbedrijf

Ons uitgebreid dienstenaanbod helpt u steevast op weg naar een duurzaam afvalbeheer in uw voedingsbedrijf. Kies een container naargelang uw behoeften of daag ons uit!