Specialist in asbest, sorteerresidu's en vloeibaar slib

Wij kennen deze afvalstromen uitermate goed. Onze experten bekijken de mogelijkheden en bieden u steeds de meest efficiënte verwerking.

      Asbestafval

Asbestafval

Zowel vrije asbest als cementgebonden asbestplaten worden als gevaarlijk afval beschouwd. Om te voorkomen dat er asbestvezels vrijkomen, dient alle asbestafval verpakt aangeboden te worden. Tegenwoordig wordt alle asbestafval na conditionering en cementering onder gecontroleerde omstandigheden gestort.

Sorteerresidu's

Dit is wat overblijft na onze sorteerprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan etiketten van plastic flessen en flacons die uitgesorteerd worden in onze PMD-installatie.

      Sorteerresidu's
      Vloeibaar slib

Vloeibaar slib

Slib is vooral afkomstig van waterzuiveringsinstallaties, grondsaneringen, ontginnings- en baggerwerken of van diverse industriële productieprocessen. De samenstelling van vloeibaar slib kan gaan van vrij onschadelijk tot zwaar vervuild. In functie van deze samenstelling wordt de juiste verwerking bepaald. Slib ondergaat een reeks behandelingen op fysico-chemische of biologische basis. Na scheiding en zuivering worden de residu’s ingezet in verbrandingsprocessen.

Contacteer onze experten

Voor deze meer gespecialiseerde afvalstromen werken we met oplossingen op maat van de klant. Of het nu gaat over 10 m³ of 10.000 m³, samen vinden we beslist een oplossing!

      208148