Afvalbeheer in de medische sector

Als beoefenaar van een medisch beroep heeft u nood aan een betrouwbare partner voor het beheer van uw medisch afval. Of u nu werkzaam bent in een ziekenhuis, een eigen medische praktijk hebt of als (zelfstandig) thuisverpleegkundige aan de slag bent, bij Vanheede Environment Group kunt u rekenen op veilige oplossingen voor de inzameling en verwerking van afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor uw medische praktijk.

Gecontroleerd afvalbeheer in het ziekenhuis

Voor ziekenhuizen hanteert Vanheede Environment Group de Total Waste Care-aanpak. Door afval aan de bron te scheiden kunnen we beter recycleren en hergebruiken. Restafval dat niet recycleerbaar is, zal steeds duurder worden. Ziekenhuizen worden bovendien geconfronteerd met een relatief groot aandeel risicohoudend medisch afval (RMA). Dit risicohoudend medisch afval maakt 10 tot 15% van de totale hoeveelheid ziekenhuisafval uit, maar is wel verantwoordelijk voor bijna 50% van de afvalkosten. Vanheede Environment Group helpt uw afvalfactuur onder controle te houden!

Hygiëne, privacy en traceerbaarheid

In ziekenhuizen en medische praktijken is het voorkomen van besmettingen en verwondingen primordiaal. Wij zorgen er dan ook voor dat uw medisch afval op een veilige en hygiënische manier wordt gescheiden van de rest. Bovendien zijn al uw bijzondere en gevaarlijke afvalstromen 100% traceerbaar. Naast hygiëne is ook privacy belangrijk. Voor een veilige vernietiging van uw vertrouwelijke documenten kunt u ook bij Vanheede Environment Group terecht.

Ook voor uw medische praktijk

Een bloeiende medische praktijk brengt genoeg werk met zich mee zonder dat u zich nog zorgen hoeft te maken over de verwerking van het dagelijkse (medische) afval. Vanheede Environment Group brengt voor u alle afvalstromen netjes in kaart en voorziet de juiste recipiënten en aanpak voor de verschillende afvalsoorten. We besteden uiteraard speciale aandacht aan medisch afval zoals lege medicijnflesjes, injectiespuiten, (vervallen) geneesmiddelen, bloed en bloedderivaten (tubes, bloedzakken enz.), anatomisch en pathologisch afval. Maar in uw medische praktijk komt ook veel niet-gevaarlijk medisch afval vrij. Denk bijvoorbeeld aan gipsafval, niet-besmette verbanden, wegwerphandschoenen enz. Dit hoort thuis bij het restafval. Ook hiervoor bieden wij hygiënische en nette oplossingen.

De afvalstromen die mogelijk bij u vrijkomen

Selecteer hieronder uw type afval. We tonen u meteen welke afvalcontainers daarvoor geschikt zijn en welke duurzame bestemming we aan uw afval geven.

Containers voor medisch afval

Ons uitgebreid dienstenaanbod helpt u steevast op weg naar een duurzaam afvalbeheer. Kies een container naargelang uw behoeften of daag ons uit!