Afvalbeheer in de industrie

Vanheede Environment Group biedt aan grote industriële bedrijven haar Total Waste Care-programma aan. Dit betekent dat wij uw afvalzorg uit handen nemen, zodat u uw tijd volledig aan uw corebusiness kunt besteden. We zorgen uiteraard voor een duurzaam en kostenefficiënt afvalbeheer voor elk soort afval dat in uw bedrijf vrijkomt.

Total Waste Care, het neusje van de zalm

Via het succesvolle Green Loop-model stellen we een plan op om zoveel mogelijk selectief te sorteren en optimaal te recycleren. We zetten de beschikbare middelen optimaal in voor de bescherming van het milieu en de natuur. Op die manier komen we tot een Total Waste Care-aanpak. Dat impliceert dat Vanheede Environment Group het systeem van verzamelen en ophalen uitdoktert. Alles gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met uw industrieel bedrijf. Indien nodig installeren we zelfs een centraal containerpark met onze man-on-site!

Training en ondersteuning

Consequent sorteren in het kader van een afvalbeheerplan vraagt niet alleen een duidelijke communicatie maar ook een goede briefing van de medewerkers. Ook hier is Vanheede uw partner! Wij bieden een korte en krachtige opleiding op maat van uw afvalbeleid, zodat de medewerkers perfect weten wat dit precies inhoudt. Een duidelijke signalisatie doet de rest.

Perscontainers: minder kosten, beter voor het milieu

Industriële bedrijven die veel afval genereren raden wij aan om gebruik te maken van perscontainers. Meestal gaat het om zelfpersende containers die door het afval te verdichten een capaciteit bieden tot gemiddeld vijf keer de inhoud van een normale container. Op een ruimte van een parkeervak kunt u op deze manier evenveel afval inzamelen als in 100 rolcontainers. Terzelfdertijd bespaart u op transportkosten en vermindert de CO2-uitstoot. Goedkoper en gezonder!

De afvalstromen die mogelijk bij u vrijkomen

Maak uw keuze uit onderstaande soorten afval. We tonen u meteen welke afvalcontainers daarvoor geschikt zijn en welke bestemming we aan uw afval geven.

Containers voor industrieel bedrijfsafval

Ons uitgebreid dienstenaanbod helpt u steevast op weg naar een duurzaam afvalbeheer in uw industrieel bedrijf. Kies een container naargelang uw behoeften of daag ons uit!