Basen

Containers voor Basen

Basen

Basen vallen onder de noemer van chemisch afval. Voorbeelden van basen zijn natriumhydroxide en ammoniak, die gebruikt worden bij reinigingsprocessen. Men kan basen herkennen aan de gevarenpictogrammen op schoonmaakmiddelen zoals ontstoppers, bleekwater of andere reinigingsmiddelen. Vang basen op in een afgesloten vat of fles en laat deze afzonderlijk door ons ophalen.

Wat gebeurt er met Basen

Op onze site in Rumbeke wordt controle gedaan van de goederen. De vele verschillende soorten basen krijgen een fysicochemische behandeling. Ze zijn vaak vervuild met zware metalen en/of beperkte concentraties organisch materiaal. Deze afvalstoffen ondergaan een neutralisatie, immobilisatie of oxidatie. Een gecombineerde behandeling is vaak noodzakelijk. Op deze manier worden zoveel mogelijk grondstoffen gerecupereerd.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.