Oliefilters en oliehoudend garageafval

Containers voor Oliefilters en oliehoudend garageafval

Oliefilters en oliehoudend garageafval

Deze afvalstroom ontstaat veelal in werkplaatsen voor onderhoud aan voertuigen en machines. Het oliehoudend afval omvat onder andere oliefilters, mazoutfilters, luchtfilters en opruimafval met olie verontreinigd.

Wat gebeurt er met Oliefilters en oliehoudend garageafval

"Het verwerkingsproces beoogt het hergebruik van de volle 100% van het aangeboden oliehoudend afval, hetzij als basisgrondstof (gerecupereerde metalen) of als secundaire brandstof (restafval). Bij de verwerking van oliehoudend afval dat oliefilters bevat, komen drie afvalstromen vrij; afvalolie, droge restfractie en uitgesorteerde afvalstoffen. De gefilterde olie wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige opslagtank en opgehaald door een erkend ophaler voor verdere recyclage. De droge restfractie kan worden gebruikt als secundaire grondstof, bijvoorbeeld in de cementindustrie. De uitgesorteerde afvalstoffen die op mechanische en manuele wijze uitgesorteerd werden, worden verder verwerkt volgens hun fysische en chemische eigenschappen."

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Oliefilters en oliehoudend garageafval