Slib

Containers voor Slib

Slib

Slib is vooral afkomstig van waterzuiveringsinstallaties, grondsanering, ontginnings- en baggerwerken of van diverse industriële productieprocessen. De samenstelling van het slib kan gaan van vrij onschadelijk tot zwaar vervuild. In functie van deze samenstelling wordt de juiste verwerking bepaald.

Wat gebeurt er met Slib

Slib ondergaat een reeks behandelingen op fysio-chemische of biologische basis. Na scheiding en zuivering worden de residu’s ingezet in verbrandingsprocessen en kan het gezuiverde water veilig worden geloosd.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Slib