Spuitbussen

Containers voor Spuitbussen

Spuitbussen

"Volle of gebruikte spuitbussen worden klassiek ingezameld in vaten of een palletbox. Deze komen wij ophalen wanneer ze vol zijn. "

Wat gebeurt er met Spuitbussen

In een cryogene shredder worden spuitbussen in een inerte omgeving (waar geen ontploffingsgevaar is) vermalen tot bankkaartformaat. Vervolgens worden de vaste en vloeibare stoffen van elkaar gescheiden door middel van een centrifuge. Het vloeibare gedeelte wordt verder verwerkt onder de solventen. Het vaste gedeelte wordt vervolgens met vloeibare stikstof bij een temperatuur van -196 °C gebracht (cryogene behandeling). Door het verschil in fysische eigenschappen bij extreem lage temperaturen kan er een scheiding worden uitgevoerd van vast poeder, ferro-metalen, non-ferro-metalen en kunststoffen. De substromen kunnen dan verder worden gerecycleerd en gevaloriseerd.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Spuitbussen