Verf, inkt, lijm, hars …

Containers voor Verf, inkt, lijm, hars …

Verf, inkt, lijm, hars …

Verf-, inkt-, lijm- en harsproducten, pasteus of uitgehard, met een vlampunt dat niet lager is dan 21 °C.

Wat gebeurt er met Verf, inkt, lijm, hars …

Na voorbehandeling en opmenging worden dergelijke producten als secundaire brandstof verbrand in cementovens of gelijkaardige verbrandingsprocessen. Deze afvalstoffen dienen enerzijds als brandstof en anderzijds als grondstof voor cementaanmaak. Ze vervangen primaire brandstoffen en grondstoffen, en dragen zo bij tot de CO2-reductie van emissies bij winning en verbranding.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Verf, inkt, lijm, hars …