Vrije asbest (niet hechtgebonden)

Containers voor Vrije asbest (niet hechtgebonden)

Vrije asbest (niet hechtgebonden)

In niet-hechtgebonden asbest of vrije asbest zitten de vezels min of meer los (bijv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.Vrije asbest wordt gezien als gevaarlijk afval en vergt een andere aanpak dan asbest in gebonden vorm.

Wat gebeurt er met Vrije asbest (niet hechtgebonden)

Vrije asbest is een gevaarlijk product dat niet gerecycleerd kan en mag worden. Na een veilige conditionering of cementering wordt het asbestafval onder strikt gecontroleerde omstandigheden gestort in onze eigen stortplaats categorie 2 Monostort Asbest te Rumbeke.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Vrije asbest (niet hechtgebonden)