Mooimakers in de Zaubeek. Kleine daad, groot resultaat.

Mooimakers in de Zaubeek. Kleine daad, groot resultaat.

Maatschappij

Onder dit motto organiseerde de bedrijvenvereniging Zulte-Kruisem een gezamenlijke zwerfvuilactie op 3 oktober....

  windmolen en zonnepanelen

We produceren driemaal meer hernieuwbare energie dan we verbruiken

Raw materials

Met een groot aandeel groene stroom uit bronnen als wind, zon en biogas is Vanheede de facto een netto-opwekker...

  plastic

Alle plastics recycleerbaar

Duurzaamheid

Europa dringt alvast aan op meer recyclage. Zo vaardigde de Europese Commissie in 2018 nieuwe ...

      Fuels for the future

Fuels for the future

Duurzaamheid

Door de productie van alternatieve energiedragers (brandstoffen) uit kunststoffen en biomassa binnen ons...

      Ons klimaat verandert, zien is geloven

Ons klimaat verandert, zien is geloven

Wereld

Hoe ook de andere kant van de wereld worstelt met het begrip duurzaamheid Dieter Grimmelprez, COO bij...