Tien jaar Total Waste Care bij Picanol

Logistiek , Total waste care , Referenties , Recyclage

De Picanol Group startte tien jaar geleden met Total Waste Care om de afvalstromen zowel fysiek als financieel transparanter te maken. Dat leidde uiteindelijk tot een betere sortering, een stevige kostenbeheersing en meer orde en netheid.

      picanol

Tien jaar Total Waste Care

“Tien jaar geleden werd afval zowat door iedereen behandeld”, zegt Peter Braeckevelt, EHS-manager van de Picanol Group. “Elke heftruckchauffeur verplaatste wel eens een container, alles stond verspreid en het systeem was absoluut niet doorzichtig. Op de vragen of wij wettelijk in orde waren of we de beste prijs betaalden en hoe we de kosten moesten spreiden over de verschillende afdelingen van het bedrijf, konden we niet antwoorden. Verandering en verbetering drong zich op!

Picanols afvalstromen in cijfers

“Twee grote pijlers van de Picanol Group zijn Picanol en Proferro. Picanol maakt weefmachines, Proferro is onze gieterij & afwerkingsafdeling. Vanheede voert voor ons het op een selectieve manier ingezamelde gietijzerzand van Proferro af. Deze specifieke afvalstroom wordt gebruikt als bouwstof en is niet opgenomen in het Total Waste Care programma. Alle andere afvalstromen van de vestiging worden wel via het Total Waste Care programma verwerkt. Het gaat onder meer om hout, papier en karton, restafval, PMD, koelemulsie, KGA en chemisch afval, Pe-folie, huishoudelijk glas en textielafval.”

Pieter Vandenberghe van Vanheede kan daar cijfers op kleven. “In 2013 werd 97% van de gieterij-afvalstromen gerecycleerd en als bouwstof opnieuw in gebruik genomen via hiervoor erkende eindverwerkingsinstallaties."

Via Total Waste Care wordt op de Picanolvestiging in Ieper jaarlijks meer dan 2000 ton industrieel bedrijfsafval selectief ingezameld. Er worden ongeveer 60 verschillende afvalstromen gescheiden ingezameld en naar een erkende eindverwerking afgevoerd. Deze eindverwerking wordt opgedeeld in volgende groepen:

 • Hergebruik en recyclage: 63,5%
 • Specifieke afvalbehandeling: 21%
 • Restafval (sorteerlijn): 10%
 • Deponie: 4%
 • Verbranding met energierecuperatie: 1,5%
      Simpele aanpak

Simpele aanpak

“Het principe is simpel”, legt Peter Braeckevelt het systeem uit. “Iedereen op de werkvloer moet sorteren en krijgt daarvoor de nodige middelen. Op alle werkposten staan dus afvalrecipiënten. Die worden dan leeggemaakt in afvalinzamelingszones om uiteindelijk in grotere inzamelrecipiënten terecht te komen. Dat gebeurt nog allemaal binnen de gebouwen. Pas dan komt de man-on-site (MOS.) in actie. De Men on Site zijn personeelsleden van Vanheede die ervoor zorgen dat alle grote inzamelrecipiënten tijdig en op een juiste manier worden leeggemaakt in het containerpark buiten de gebouwen. Ze maken hierbij gebruik van een containertreintje om de inzamelrecipiënten efficiënt te transporteren en beschikken onder andere over een roll-packer. Hiermee wordt het afval in een afzetcontainer aangedrukt en gecompacteerd. Hierdoor stijgt het gewicht per afzetcontainer en vermindert het aantal transporten. In totaal hebben we ongeveer 1000 kleine afvalrecipiënten en 200 grote. Bij de opstart van het project was het niet evident om de kost van 2 men-on-site (die enkel met afval bezig zijn) te verantwoorden. Nu, 10 jaar later, zijn de voordelen van deze aanpak zo duidelijk dat een terugkeer naar de vroegere situatie onbespreekbaar zou zijn.”

Systeem biedt legio voordelen

“Uiteindelijk betaalt het systeem zichzelf terug, daar veel minder mensen met afval bezig zijn. Er wordt beter gesorteerd en dit leidt tot meer orde en netheid. Bovendien krijgen wij van alles wat het bedrijf verlaat een weegbon, weten we waar het afval naartoe gaat en welke bestemming het krijgt. De MoS registreert alles en bezorgt ons daar op het einde van de maand een rapport van. Op die manier kan Joris Vaneechoutte, adjunct-milieucoördinator, de kosten perfect verdelen over de verschillende afdelingen. Deze kostenverdeling leidt ook tot optimalisaties. Afdelingen zien immers het financieel effect van hun inspanningen. In de voorbije 10 jaar daalde bijvoorbeeld de hoeveelheid duur restafval per geproduceerde weefmachine met meer dan 30 kg! Vanheede was er niet bij toen integraal afvalbeheer werd opgestart maar in oktober 2009 kozen we voor hun Total Waste Care oplossing op basis van de prijs, de flexibiliteit en de continuïteit. Zo zijn de Men on Site en de vrachtwagenchauffeur die de containers aan- en afvoert nog steeds dezelfde personen.”