AlterCoal® en het LIFE SMART project

AlterCoal®

      AlterCoal®, decarbonisatie van zware industrieën

AlterCoal®, decarbonisatie van zware industrieën

De vraag naar alternatieve feedstock - ter vervanging van fossiele middelen zoals aardgas, aardolie en steenkool – blijft versneld groeien. De European Green Deal stimuleert die algemene tendens naar CO2-reductie en afbouw van fossiele brandstoffen. Daarenboven is er momenteel een steeds toenemende druk naar Europese zelfvoorziening.

Klanten van Vanheede uit de zware industrie, zoals uit de raffinage-, staal-, cement- en kalksector hebben er alle belang bij om deze trend te volgen. De koolstoftarieven die via de verplichte emissiehandel (EU-ETS) tot stand komen zijn een doeltreffend middel om koolstofintensieve sectoren sneller te decarboniseren. Deze fabrikanten gebruiken nu nog veel fossiele feedstock zoals aardgas, aardolie en steenkool om hun eindproduct te maken. Als basis voor hun chemisch productieproces is dergelijke feedstock noodzakelijk. Zo wordt bijvoorbeeld aardolie ingezet als grondstof en energiebron voor de productie van kunststoffen.

De te vervangen feedstock, zoals steenkool, is een erg stabiel product. Dit maakt het heel uitdagend om deze te vervangen. Er moet een subtiel evenwicht gevonden worden tussen calorische waarde en chemische samenstelling. Vanheede is reeds 25 jaar actief op deze markt en kan hier heel wat expertise bijbrengen. We maken een optimale mix van mechanisch niet-recyleerbare afvalstromen, die zowel chemisch (bv. asrest, chloorgehalte) en fysisch (grootte) op maat van de eindklant worden samengesteld.

Bovenstaande zware industriële processen gebruiken hoge temperaturen die chemische veranderingen induceren. Vanheede biedt met AlterCoal® een circulaire en duurzame oplossing.

Afval wordt zo nuttig gebruikt als bron voor chemische recyclage.

LIFE SMART project mikt op klimaatneutraal staal

      LIFE SMART project mikt op klimaatneutraal staal

ArcelorMittal heeft zich tot doel gesteld de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van 2018, en – in het kader van de Green Deal – zelfs te streven naar klimaatneutraliteit in 2050. Het project LIFE SMART (SteelMa- king with Alternative ReducTants), dat begin 2020 werd gelanceerd in samenwerking met Vanheede Alternative Fuels, UGent en CRM-groep is een belangrijke stap om deze doelstellingen te bereiken.

In het staalproductieproces zijn zongenaamde reductanten nodig om ijzererts om te zetten in heet metaal. Het LIFE SMART-project stelt ArcelorMittal in staat om fossiele koolstofhoudende reductanten zoals steenkool te vervangen door op afval gebaseerde reductanten. Vanheede Environment Group zal ArcelorMittal voorzien van AlterCoal® pellets, een mengsel van industriële reststoffen en niet-recycleerbare kunststoffen met een hoog koolstofgehalte. Met behulp van de toegewijde expertise rond hoge temperatuurprocessen van de Universiteit Gent en CRM Group, zal het LIFE SMART-project toelaten om deze AlterCoal® pellets chemisch te recycleren. AlterCoal® pellets nemen de rol van reductiemiddel en energiebron, ter vervanging van steenkool en cokes in de hoogoven, op zich.

LIFE SMART-project genomineerd voor de Trends Impact Awards

      LIFE SMART-project genomineerd voor de Trends Impact Awards

Het “LIFE SMART: a project for climate-neutral steel” project is weerhouden door de jury en in de categorie “Circular Economy” geplaatst.

*De Trends Impact Awards willen de meest prestigieuze prijzen in België toekennen aan bedrijven die strategieën implementeren (of hebben geïmplementeerd) die een positieve impact genereren en duurzame waarde creëren.

>> Meer info over de Trends Impact Awards