Artificiële intelligentie scant restafval en herkent recycleerbaar materiaal

Afvalbeheer

      microsoftteams image 11

Sinds 2021 is er bij Vanheede een proefproject aan de gang waarbij artificiële intelligentie wordt ingezet om non-conformiteiten in restafval te herkennen. Dit gebeurt door middel van een slimme camera die in een perswagen ter hoogte van de trog wordt geïnstalleerd. Het afval dat in de trog wordt geledigd, wordt dan volledig gescand.

De artificiële intelligentie zou de afvalstoffen moeten herkennen en ook perfect van elkaar moeten kunnen onderscheiden. Zo kan het systeem meteen weergeven hoeveel procent van de inhoud van de rolcontainer uit restafval bestaat en hoeveel procent folies, blikjes, papier en karton, …

Waarom artificiële intelligentie inzetten?

 • Voldoen aan de wetgeving. Non-conformiteiten moeten niet alleen aan de klant, maar ook aan de overheid gecommuniceerd worden.
 • Motiveren van de klant om beter te sorteren aan de bron. Hoe beter we de non-conformiteiten kunnen registreren, hoe beter we die kunnen communiceren aan de klant en hoe beter we een oplossing op maat kunnen aanbieden.
 • Meer recycleerbare afvalstoffen redden van de verbrandingsoven. Zo zetten we nog een stap dichter naar een circulaire wereld.
 • Hogere kwaliteit van controle. Doordat de camera in de trog geïnstalleerd wordt, kan het restafval nog vollediger gecontroleerd worden dan bij een visuele controle van de bovenste laag van de container.
 • Meer uniforme acceptatie. Op vandaag zijn we afhankelijk van de persoonlijke interpretatie van de chauffeur.
 • De sorteerfout communiceren met foto. Zo kunnen we de selectieve inzameling aan de bron verbeteren.

De technologie wordt in 2022-2023 verder uitgerold.