De sortering van AEEA en recuperatie van waardevolle grondstoffen

Duurzaamheid

Langzaam maar zeker geraken grondstoffenreserves uitgeput. Dus waarom deze kostbare grondstoffen niet terugwinnen uit afgedankte apparaten? Deze zogenaamde ‘urban mining’ heeft talrijke voordelen, zowel op vlak van tewerkstelling, milieu, indekking tegen schommelende grondstofprijzen, bescherming van kwetsbare mijnwerkers en ecosystemen, verminderde steun aan conflictregio’s als kostenefficiëntie.

Overal ter wereld liggen er nog te veel toestellen stof te vergaren, ook bij ons! Uit onderzoek van Recupel blijkt dat er in de Belgische huishoudens maar liefst 51 miljoen ongebruikte toestellen aanwezig zijn in onze huizen, tuinhuizen en garages. Behalve harde kunststoffen, ferro- en non-ferrome- talen bevat deze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) onder meer zilver, goud en palladium. Door deze materialen optimaal uit te sorteren, ruimt de zogeheten wegwerpeconomie baan voor de circulaire economie.

In samenwerking met maatwerkbedrijf Westlandia (Ieper) bouwde Vanheede een service uit voor de sortering en recyclage van elektrische en elektronische afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld over servers, printers, gsm’s, computers of verwarmingstoestellen.

Een win-win voor beide bedrijven

Westlandia bouwt nieuwe expertise uit in de circulaire economie en biedt bijko- mende loopbaankansen aan personen met een arbeidsbeperking. Vanheede kan door een optimale uitsortering betere afzetmogelijkheden garanderen voor deze waardevolle grondstoffen.

Wist je dat Vanheede ook voor andere oplossingen eerdere samenwerkingen is aangegaan met maatwerkbedrijven? Zowel Manus (Antwerpen), Bewel (Genk) als Mariasteen werken al samen met Vanheede voor de ontpakking van diverse goederen. Ook met Westlandia ontpakken we onder andere vervallen medicijnen, ontmantelen we KeyKegs (duurzame biervaten voor festivals) en werken we nu ook samen voor de uitsorterting van AEEA.

"Iedere dag doen we meer materiaalkennis op. We zijn volop op zoek om de ingezamelde materialen te hergebruiken in plaats van ze te ontmantelen."

Kurt Van Brabandt, Business Unit Manager Special Waste

Overal ter wereld liggen er nog te veel toestellen stof te vergaren, ook bij ons! Uit onderzoek van Recupel blijkt dat er in de Belgische huishoudens maar liefst 51 miljoen ongebruikte toestellen aanwezig zijn in onze huizen, tuinhuizen en garages. Behalve harde kunststoffen, ferro- en non-ferrome- talen bevat deze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) onder meer zilver, goud en palladium. Door deze materialen optimaal uit te sorteren, ruimt de zogeheten wegwerpeconomie baan voor de circulaire economie.

In samenwerking met maatwerkbedrijf Westlandia (Ieper) bouwde Vanheede een service uit voor de sortering en recyclage van elektrische en elektronische afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld over servers, printers, gsm’s, computers of verwarmingstoestellen.