De switch naar digitale identificatieformulieren (E-IDF)

Wetgeving , Logistiek

Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van een digitaal identificatieformulier (E-IDF) wettelijk verplicht bij elk transport van afvalstoffen vertrekkende vanuit het Vlaamse grondgebied. Deze digitale versie vervangt de bestaande papieren documenten. De overstap naar het digitale identificatieformulier wordt door de OVAM aan onze sector opgelegd.

Voor Brussel via Leefmilieu Brussel en in Wallonië via de Openbare Dienst van Wallonië (SPW) zal binnenkort een uitbreiding van het gebruik van dit digitale formulier volgen.

In deze “veelgestelde vragen” (FAQ) over het verplichte Elektronisch Identificatieformulier (E-IDF) in de Afvalsector geven we zoveel mogelijk antwoorden.

1. Wat is het Elektronisch Identificatieformulier (E-IDF) en waarom wordt het ingevoerd in de afvalsector?

Het verplichte Elektronisch Identificatieformulier (E-IDF) is een digitaal document dat vanaf 1 januari 2024 wordt geïntroduceerd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Deze verplichting is bedoeld om de identificatie van afvalstoffen te standaardiseren, de administratieve processen te optimaliseren en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Het vervangt de papieren versie volledig.

2. Welke informatie bevat het verplichte E-IDF?

Het verplichte E-IDF bevat essentiële informatie over de aard en herkomst van afvalstoffen, zoals de soort afvalstof, hoeveelheid, classificatie en de betrokken partijen. Deze gegevens zijn cruciaal voor een transparante afvalketen en een correcte verwerking van de afvalstromen.

3. Wie is verantwoordelijk voor het invullen en beheren van het verplichte E-IDF?

De verantwoordelijkheid voor het invullen en beheren van het verplichte E-IDF ligt bij de partij die de opdracht beheert (de 'IHM', Inzamelaar Handelaar Makelaar). 

4. Moet elk bedrijf in de afvalsector het verplichte E-IDF gebruiken?

Ja, vanaf 1 januari 2024 zijn alle bedrijven in de afvalsector verplicht om het E-IDF te gebruiken volgens de voorschriften van de OVAM. Deze verplichting draagt bij aan een gestandaardiseerde en digitale afvalregistratie.

5. Welke voordelen biedt het verplichte E-IDF voor bedrijven in de afvalsector?

Het verplichte E-IDF biedt diverse voordelen, waaronder een verhoogde efficiëntie in het administratieve proces, een verbeterde traceerbaarheid van afvalstromen en een betere naleving van regelgeving. Het draagt bij aan een duurzamere afvalverwerking en zorgt voor uniformiteit binnen de sector.

6. Hoe wordt de privacy van de verstrekte informatie op het verplichte E-IDF beschermd?

De bescherming van privacy is een prioriteit. Het verplichte E-IDF-systeem is ontworpen volgens geldende privacywetten en -normen. Toegang tot de informatie is beperkt tot relevante partijen en gebeurt op een veilige en geautoriseerde manier.

7. Wat zijn de consequenties van het niet naleven van de verplichting tot het gebruik van het verplichte E-IDF vanaf 1 januari 2024?

Het niet naleven van de verplichting tot het gebruik van het E-IDF vanaf 1 januari 2024 kan leiden tot juridische consequenties en boetes. Het is essentieel om tijdig en volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten om sancties te voorkomen.

8. Voor welk systeem heeft Vanheede gekozen?

Vanheede Environment Group werkt met de applicatie eWastra, ontwikkeld door Pionira nv, en is één van de door de OVAM goedgekeurde systemen. U bent vrij om deze applicatie te downloaden op uw smartphone of tablet.

Heeft u andere vragen of heeft u meer informatie nodig over het verplichte E-IDF? Neem gerust contact met ons op via dit formulier.