Mobiel blijven op dichtgeslibde wegen

Technologie , Wereld

Voertuigen hebben lang symbool gestaan voor mobiliteit. Maar we weten ondertussen dat dit niet langer het geval is. Onze wegen slibben dicht, stadskernen weren steeds meer vrachtvervoer, chauffeurs zijn schaars, verkeersveiligheid vraagt om drastische maatregelen. Om een optimale service naar onze klanten te kunnen blijven bieden, herdenken we onze visie op mobiliteit en logistiek ... en maken we ons klaar voor de toekomst.

      traffic 3460563 960 720

The first mile

In afvalbeheer schuilt de grootste uitdaging en kost in the first mile. Vandaag starten we, vooral bij grotere bedrijven, vanuit het intern containerpark met zo groot mogelijke containers en zo veel mogelijk uitgesorteerde afvalstromen. In stedelijke omgevingen brengt dit model heel wat uitdagingen met zich mee, maar ook buiten de steden is er nood om pieken op te vangen, te spreiden over de tijd, onbenutte capaciteit van de infrastructuur te gebruiken, de value chain te verkorten, die in eigen hand te hebben met duurzame vervoersmiddelen. De toekomst ligt in de bundeling van goederen, eventueel in kleinere hoeveelheden en de koppeling van last mile-oplossingen aan first mile-retours. Vaak moeten wij en onze sectorgenoten dezelfde weg afleggen met onze materialen-stromen.

Daarnaast ontstaat er bij verschillende afvalophalers vaak een onbalans in afvalstromen. Sommigen hebben een teveel van een bepaalde stroom, anderen een tekort. Door onze transporten te bundelen kunnen we samen een pak kilometers uitsparen. Om de leefbaarheid te vrijwaren, speelt technologie en transparantie een cruciale rol. Het integreren van data van verschillende partners in een centraal platform en dit verwerken tot een efficiënte logistiek. Er is maar één voorwaarde: alle partijen moeten hun data delen. Die data zitten verzameld in een centraal brein en dat brein optimaliseert de stromen met de data van de andere partijen. Met behoud van dataveiligheid en privacy.

“De toenemende techniciteit van de wagens, de geografische spreiding van onze vestigingen en de nood aan een vrachtwagenconstructeur met een goed uitgebouwd netwerk, hebben ons ertoe aangezet om samen te werken met een beperkt aantal merken die een goed uitgebalanceerd netwerk van dealers hebben in de directe omgeving van onze verschillende sites. Een bijkomende troef zijn voertuigen die af-fabriek heel wat opbouwmogelijkheden bieden, wat in onze sector een must is. Vooraleer een wagen bedrijfsklaar is, zijn er immers heel wat extra elementen aan toegevoegd zoals weegsystemen, on board unit, extra werklichten, bedieningssystemen, …
Door alles zo uniform mogelijk te maken voor onze medewerkers, kunnen zij zich volledig toeleggen op alles wat zich rond hun vracht¬wagen afspeelt. Onze wagens voeren heel wat manipulaties uit per dag (bijvoorbeeld voor het op- of afzetten van containers) of rijden continu in de drukke stadskern voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Veiligheid is dus prioritair.” 

Peter Degraeve, Logistics Manager, Vanheede Environmental Logistics

      peter degraeve cl3a2888 zw

“Het is onze overtuiging dat we heel hard moeten inzetten op de ontwikkeling van toptechnologie voor de recycling van afvalstromen. Samenwerken met andere topbedrijven die specifieke technologische oplossingen hebben kan hierbij een enorme hefboom betekenen. De complexiteit van onze (afval)wereld, maar ook van de technologie neemt ongelofelijk snel toe. Door samen te werken kunnen we hier ongetwijfeld beter mee om. Ook logistiek moeten we nog een hele weg afleggen. Er zijn platformen nodig waar iedereen zijn eigen activiteit kan ontwikkelen maar waar het geheel efficiënter en vooral minder belastend is voor onze omgeving. Excellente logistiek vereist dus eveneens mooie en wel uitgewerkte partnerschappen met collega’s en andere schakels in de logistieke keten.” 

Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy, Vanheede Environment Group

      12 07 2018 afvalverwerking vanheede roeselare portret 429 1550823277