Een nieuwe pilotfabriek voor de verwerking van kunststofafval

Recycling , Traitement de dechets

Dit najaar openen we een gloednieuwe fabriek op onze site in Dottenijs. Deze “advanced mechanical recycling” fabriek – volledig ontworpen door ons interne ingenieursteam – zal in staat zijn om kunststofafval om te zetten in hoogwaardige grondstoffen die opnieuw ingezet kunnen worden in de productie van kunststofproducten. Hiervoor zetten we in op geavanceerde zuiveringstechnieken en waterbehandelingsprocessen die verder gaan dan de traditionele methoden. Met deze faciliteit kunnen we jaarlijks 20.000 ton polypropyleen- en polyethyleenafval een nieuw leven geven.

Het volledige recyclageproces zal een positieve impact hebben op het milieu. Door kunststoffen circulair in te zetten, vermijden we de verbranding van kunststofafval en voorkomen we het gebruik van nieuwe fossiele bronnen, zoals aardolie, voor de productie van kunststoffen. Zo zetten we een belangrijke stap in de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.