Fuels for the future

Duurzaamheid , Recyclage , Sustainability , alternatieve brandstoffen

      013

Door de productie van alternatieve energiedragers (brandstoffen) uit kunststoffen en biomassa binnen ons innovatieprogramma ‘Fuels for the future’ gaan we innovatief aan de slag met twee van ‘s werelds grootste duurzaamheidsuitdagingen:

 • de impact van (niet-recycleerbare) kunststoffen op het milieu tot een minimum reduceren
 • de uitstoot van broeikasgassen beperken en (de gevolgen van de) klimaatverandering tegen gaan.

We geloven sterk in deze alternatieve brandstoffen als brandstof van de toekomst.

Ontpakking van verpakt voedingsafval op industriële schaal

Na de ontpakking van verpakte voedingsmiddelen die omwille van diverse redenen niet meer in aanmerking komen voor menselijke of dierlijke consumptie houden we een organische massa en verpakkingsmateriaal over. Van het organisch-biologisch afval maakt Vanheede Biomass Solutions een hoogcalorische mix, Vanergy. Jaarlijks produceren we 120.000 ton Vanergy die toegeleverd wordt aan de eigen of externe vergistingsinstallaties voor de productie van groene elektriciteit en warmte.

Het verpakkingsdeel wordt naargelang de samenstelling gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd als alternatieve brandstof, Solid Recoverd Fuels (SRF). Zo staan wij garant voor de maximale valorisatie van voedingsafval.

      2015 04 14 vanheede afval 127

SRF, brandstof én grondstof voor de cement- en kalkindustrie

Vanheede probeert voor zoveel mogelijk afvalstromen een gepaste verwerkingsmethode te vinden. Idealiter wordt het afval gerecycleerd. Bepaalde stromen zijn echter niet geschikt voor recyclage. Deze gaan vandaag naar de verbrandingsoven of worden nog gestort. Van bepaalde restfracties zoals niet recycleerbaar textiel en kunststoffen kunnen door Vanheede Alternative Fuels energiepellets gemaakt worden die ingezet worden als milieuvriendelijke alternatieve brandstof voor grootindustrieën zoals de cement- en kalkindustrie. Deze installaties zijn grote verbruikers van fossiele brandstoffen en zijn samen verantwoordelijk voor een aanzienlijke 5% van de wereldwijde CO2- productie. We ontwikkelden hier een duurzaam alternatief van lokaal geproduceerde brandstof met lokale klanten.

Door het gebruik van deze brandstoffen in het productieproces van de cement- en kalkindustrie, worden afvalstoffen voor de volle 100% nuttig gebruikt. Enerzijds is er immers de energetische valorisatie (80%) door de warmte die vrijkomt bij verbranding, ter vervanging van fossiele brandstoffen (steenkool, bruinkool, gas). Anderzijds zijn de assen die na verbranding overblijven een pure grondstof (20%) voor cement of kalk. In de new waste hierarchy (WBCSD) krijgt deze valorisatievorm een volwaardige plaats onder de noemer co-processing.

      tom defeyter zw

“De keten van de circulaire economie wordt met co-proces-sing volledig gesloten. Afval blijft bestaan en blijft onder nieuwe gedaantes terugkeren. Afval wordt brandstof en brandstof wordt grondstof. Het resultaat is minder storten, minder uitputting van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot.”
Tom Defeyter, Director, Vanheede Alternative Fuels

  Directeur ‘Climate Change Program’ World Cement Association (WCA)

“Het Klimaatakkoord van Parijs stipuleert een aanzienlijke CO2-reductie voor de cementindustrie. In Europa spreekt men van 80% à 90% emissiereductie tegen 2050. Co-processing van SRF vormt één van de belangrijkste opties om deze doelstelling te bereiken. Dit werd ook bevestigd in de strategische nota ‘Low carbon transition in the cement industry’, gepubliceerd door het International Energy Agency (IEA) en het Cement Sustainability Initiative (CSI) van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).” 
Bernard Mathieu, Directeur ‘Climate Change Program’ World Cement Association (WCA)