Wat kan er in uw houtcontainer?

biomassa , Grondstoffen , Recyclage , Recycling

      1496977482 wood chips 1556264420

Vanheede zamelt jaarlijks ca. 50 000 ton houtafval in dat bestaat uit verschillende houtkwaliteiten. Houtafval is een van de grootste biomassa-afvalstromen die bij huishoudens en bedrijven vrijkomt. Naargelang de herkomst en de gebruikswijze kunnen de eigenschappen van houtafval sterk verschillen. Op basis van deze eigenschappen zijn houtafvalstromen, zowel in de wetgeving als in de handel ervan, ingedeeld in een aantal categorieën. U hebt waarschijnlijk al gehoord van A-, B- of C-hout. Maar wat houden deze precies in en in welke houtcontainer hoort uw materiaal thuis?

Houtsoorten

      Houtsoorten

De VLAREM-wetgeving definieert 'onbehandeld', 'niet-verontreinigd behandeld' en 'verontreinigd behandeld' houtafval. Deze horen in verschillende houtcontainers. In de handel spreekt men respectievelijk van A-, B- en C-hout, afhankelijk van de kwaliteit.

Container voor A-hout, onbehandeld houtafval

  a-hout

Onder A-hout hoort alles dat in de container van onbehandeld houtafval terecht komt. Dit omvat houtafval dat binnen de houtverwerkende sector wordt geproduceerd, zoals bij zagerijen, schrijnwerkerijen, meubelfabrieken, enz. Ook verpakkingshout van producten en materialen die door huishoudens en bedrijven worden afgedankt mogen in deze houtcontainer. Denk maar aan palletten, fruitkisten, kratten, kabeltrommels, niet-geschilderde balken, etc. Hout bedekt met verf, olie, PVC, kunststoffen, gips en andere vervuilende substanties horen niet thuis in de houtcontainer. Deze moeten in de houtcontainer voor B-hout [link bestellen container].

A-hout is bestemd voor recyclage. Na de ophaling wordt het gesorteerd, geshredderd en vermalen tot kleine stukjes. Het A-hout dat wij met onze houtcontainers inzamelen wordt voor 90% verwerkt tot houtsnippers. De snippers vinden een nieuwe toepassing als grondstof voor de productie van onder andere spaanplaten. Wat met de overige 10%? Hier vallen palletblokken onder, beter bekend onder de noemer ‘engineered wood’, die dus ook in de houtcontainer mogen. Ze worden stoffelijk gerecycleerd zodat er een volledig nieuw product van kan worden gemaakt.

Container voor B-hout, niet-verontreinigd behandeld houtafval

  B-hout

B-hout verwijst naar alle niet-verontreinigd behandeld houtafval. Tot 5 jaar geleden werd B-hout enkel gebruikt als energiebrandstof. Door onze ontwikkeling van nieuwe technologieën konden we onze installaties uitbreiden met optische scheiders. Deze scheiders maken gemakkelijk een onderscheid tussen recycleerbaar en niet-recycleerbaar B-hout, ondanks dat ze samen in dezelfde houtcontainer worden gedeponeerd.

Wat recycleerbaar is komt bij het A-hout terecht. Multiplex en massief hout zijn hier voorbeelden van. Is het B-hout niet-recycleerbaar, dan wordt het gebruikt als brandstof voor elektriciteits- of warmteopwekking. Hier worden spaanplaten, OSB (oriented strand board), meubels, geverfd hout alsook gelakt of gevernist hout verstaan.

Container voor C-hout, verontreinigd behandeld houtafval

Ten derde hebben we het afval dat in de houtcontainer voor C-hout hoort, of zoals VLAREM het zegt: verontreinigd behandeld houtafval. In deze container komt het hout dat geïmpregneerd is met creosoot, en dus als gevaarlijk moet worden beschouwd. Dit zamelen wij in en sturen we op naar de Scandinavische landen. Doordat het hout chemisch behandeld is moet het in een oven die de rookgassen voldoende zuivert. Op deze manier wordt het C-hout energetisch gevaloriseerd. Dit soort hout komt voor als treinbielzen, hout voor buitenspeeltuigen, carports of tuinschermen.

Houtcontainers

Afhankelijk van de kwaliteit van uw hout, kunt u een specifieke houtcontainer huren. Wij bieden open houtcontainers aan waar het deponeren van uw hout gemakkelijk kan verlopen. De afgesloten houtcontainers, die beter bekend staan als stofcontainers, zijn uitgerust met een stofnet en een dekzeil. Deze is geschikt voor fijne houtresten omdat ze rechtstreeks in de houtcontainer kunnen geblazen worden.

Onderstaande tabel geeft aan hoe de commerciële termen en de wettelijke definities zich ten opzichte van elkaar verhouden.:                     

 

Commercieel

A-hout

B-hout

C-hout

 

VLAREM

Onbehandeld houtafval

Niet-verontreinigd behandeld houtafval

Verontreinigd behandeld houtafval

Gevarenstatus

Niet-gevaarlijk

Niet-gevaarlijk

Gevaarlijk

Toepassing

100% recyclage

Scheiden recyleerbaar van niet-recycleerbaar

Energietoepassing

 

 Wenst u een houtcontainer te huren voor een specifieke stroom? Vraag nu een offerte aan voor A-hout of B-hout.

  houtcontainer