Landbouwvalorisatie: een mooi voorbeeld van circulaire economie

Quevy , biomassa , Afvalbeheer , Composteren

Laten we even een afdeling met een passie voor landbouw onder de loep nemen: de dienst landbouwvalorisatie van Vanheede Biomass Solutions in Quévy. We gingen er praten met Pol Pierart (Sales Supervisor) en Jérôme Charlier (Internal Sales), twee sympathieke mannen voor wie begrippen als ‘digestaat’, ‘compost’ en ‘zuiveringsslib’ geen geheimen meer kennen!

Waarvoor staat landbouwvalorisatie?

Landbouwvalorisatie betekent het terugbrengen van organisch afval in de bodem. Of het nu gaat om de inzameling van groenafval, voedselresten of residuen van waterzuivering, ze kunnen na behandeling stuk voor stuk worden gevaloriseerd tot meststof voor de landbouw.

Het team is verantwoordelijk voor de volledige keten, van de levering op de akkers tot de verspreiding, inclusief de administratieve opvolging.

Binnen de dienst landbouwvalorisatie hebben Pol en Jérôme twee belangrijke aandachtsgebieden:

De valorisatie van afval dat op de site van Quévy wordt geproduceerd:

  • Digestaat afkomstig van de vergisting van voedingsafval. We spreken hier over zo’n 70.000 ton per jaar.
  • Compost verkregen door de versnippering en vergisting van groenafval (snoeihout, bloemen, planten, bladeren, bomen, grassen, enz.). We spreken hier van zo’n 5.000 ton per jaar.
  • Slib van de zuiveringsinstallatie op de site.

De valorisatie van afval voor rekening van de klant:

  • Zuiverings- of drinkwaterslib afkomstig van de zuivering van water of processlib. Vanheede verzekert de logistiek tot op de akkers van de boeren, die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding.

Alle activiteiten van de dienst landbouwvalorisatie vertegenwoordigen jaarlijks ongeveer 150.000 ton. “De moeilijkheid met digestaat is dat de verspreiding ervan op de akkers afhankelijk is van de weersomstandigheden. Digestaat is vloeibaar en kan niet, zoals compost, op de hoek van een perceel worden opgeslagen”, legt Pol Pierart uit.

Als de opslagcapaciteit op de site van Quévy vol zit, moet het digestaat worden afgevoerd. Op deze momenten kunnen de weersomstandigheden, zoals zware regenval, een invloed hebben op het werk op de akkers. Daarom is het belangrijk om een geografi sch verspreid klantenbestand te hebben. Als het in een bepaalde regio regent, is het perfect mogelijk dat het in een andere regio beter weer is.

Een sterk gereglementeerde activiteit

Naast de prospectie in Wallonië om de klantenportefeuille voor de levering van deze producten verder te ontwikkelen, nemen Pol en Jérôme ook de zware administratieve werklast voor hun rekening. Alle gevaloriseerde afval in de landbouw (zowel het afval dat Vanheede zelf produceert als het afval dat we voor klanten beheren) moet immers:

  1. een vergunning hebben van het Waals Gewest en van de federale overheidsdienst. Hiervoor moeten we dossiers indienen bij het Gewest, dat vervolgens een vergunning verleent en analytische beperkingen, verspreidingseisen, enz. vastlegt om de producten in overeenstemming met de wensen van het Waals Gewest en de federale overheid te verwijderen.
  2. jaarlijks gerapporteerd worden.