Het Green Loop model: na circulair denken komt circulair handelen

Logistiek

Het Green Loop model is ontwikkeld om materialen zo lang mogelijk in omloop te houden, wat heel wat voordelen biedt voor het milieu én uw budget. Dit model is gebaseerd op de ‘best practices’ vanuit het brede bedrijfsleven en de industrie. Aangevuld met onze materialenkennis kunnen we zo kringlopen sluiten. Kortom: Green Loops maken!

Werkwijze van de Green Loop

Via een diepgaande waste audit van uw interne afvalproblematiek werken we een totaaloplossing uit op maat van uw bedrijf. We onderzoeken de meest optimale inzamel- en verwerkingsmogelijkheden van uw afval en kunnen het Total Waste Care programma in overleg implementeren op uw werkvloer, inclusief op maat uitgewerkte sensibiliseringscampagnes.

Dit alles resulteert in een daling van het afvalvolume, een maximale controle over uw afvalbeheer en een optimale uitsortering en verwerking volgens de meest ecologisch en economisch verantwoorde principes. De onmiddellijk merkbare gevolgen hiervan zijn orde en netheid in een veilige werkomgeving en een strikte monitoring op uw afvalfactuur.

  1. Doelen bepalen Denk breed en ga voor company-wide doelstellingen. Bekijk niet elke afdeling afzonderlijk. Drijfveren als MVO, GRI, wetgeving ... zijn goede startpunten.
  2. Audit uitvoeren Identificeer welke materialen er vrijkomen en wat hun bestemming is na gebruik.
  3. Plan opstellen Stel een plan op om zoveel mogelijk materiaal selectief in te zamelen en optimaal te recycleren. Vergeet hier zeker de interne en externe logistiek niet.
  4. Implementatie Werk op een constructieve manier samen met het management, de werknemers, leveranciers, enz. om met een gezamenlijke inspanning het doel te bereiken.
  5. Meet en rapporteer Volg de ins en outs van de materiaalstromen op de voet en rapporteer de efficiëntie van uw plan.
  6. Evalueer en verbeter Het plan moet continu verbeterd en bijgestuurd worden. Tussentijdse audits en opleidingen zorgen voor de nodige optimalisatie.

U staat er niet alleen voor!

Het Green Loop model leidt tot duurzaam afvalbeheer en een vertrouwensrelatie op lange termijn. Het biedt bovendien een houvast om op een duurzame manier te denken en te handelen. Dit model wordt toegepast op het Total Waste Care programma voor bedrijven en evenementen, interventies door het V-Fast team en onze Recycling-programma’s.

De eerste stap naar een Green Loop?

Neem contact op met onze projectbegeleider Pieter Vandenberghe: pieter.vandenberghe@vanheede.com, +32 473 88 14 41