Selectief inzamelen keukenafval en etensresten binnenkort verplicht

VLAREMA , Klimaat , Verwerking

Met ingang van 1 januari 2021 is er in Vlaanderen een nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven. Keukenafval en etensresten (organisch-biologisch afval) zullen vanaf dan selectief ingezameld moeten worden.

Zo dragen bedrijven ook hun steentje bij om:

 • Voedselverspilling terug te dringen
 • De berg nuttig afval dat nu nog bij het restafval belandt (en zo voor een behoorlijke CO2-uitstoot zorgt) te verkleinen
 • De geproduceerde hoeveelheid digestaat (bodemverbeteraar) en biogas te doen toenemen

De overheid raadt bedrijven in de eerste plaats aan om zo weinig mogelijk voedingsafval te produceren. Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft minder plaats nodig voor verschillende vuilbakken en containers. Als u het voedingsafval apart inzamelt, zal er niet alleen minder restafval overschieten, maar helpt u ook digestaat en biogas te produceren.

Voor wie geldt de verplichting?

De invoering zal in twee fases verlopen.

Vanaf 1 januari 2021 gaat de verplichting in voor:

1. Bedrijven die minstens eenmaal per week warme maaltijden serveren en onder één van onderstaande sectoren vallen:

 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers - Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Feestzalen en polyvalente zalen met meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met meer dan 30 bedden
 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Restaurants, brasserieën en hotels die meer dan 50 maaltijden per dag serveren

2. Super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m².

 

Vanaf 1 januari 2024 geldt de verplichting voor alle bedrijven.

Wat mag er in mijn container voor voedingsafval?

Afhankelijk van de container, worden bepaalde soorten afval al dan niet toegelaten. Zo mag in onze 140 L rolcontainer enkel onverpakt voedingsafval, terwijl verpakt voedingsafval wel toegelaten is in onze Biobox (lage palletbox 680 L).

Hieronder een overzicht van wat toegelaten is in deze containers.

Starten met selectieve inzameling van voedingsafval?

Vanheede biedt verschillende oplossingen voor de inzameling van voedingsafval. Vraag eenvoudig een offerte aan. Voor meer info kunt u ook steeds terecht bij uw Vanheede contactpersoon.

Van voedingsafval naar groene energie

Wist je dat Vanheede Biomass Solutions zowel verpakt als onverpakt voedingsafval omzet in groene energie en een bodemverbeteraar? Keukenafval en etensresten bevatten heel wat waardevolle materialen.

Na ontpakking wordt de verpakking, afhankelijk van de samenstelling, gerecycleerd of gevaloriseerd als alternatieve brandstof. De hoogcalorische mix die overblijft na de ontpakking, Vanergy genaamd, wordt in onze eigen vergistingsinstallatie vergist. Tijdens dit biologisch vergistingsproces ontstaat biogas, dat ook wordt omgezet in groene elektriciteit. Bij de omzetting van biogas in groene energie komt ook heel wat warmte vrij. Deze laten we uiteraard niet verloren gaan. De warmte-energie wordt gebruikt voor het verwarmen van onze gebouwen en het drogen van specifieke afvalstromen.

Na de vergisting blijft de grondstof digestaat over. Dit wordt als bodemverbeterend middel rijk aan organische stof ingezet in de land- en tuinbouw.