Terugwinning van organisch afval

Quevy

Om het aandeel organisch afval in het restafval te beperken wil Europa enerzijds voedselverspilling met de helft terugdringen, anderzijds wil het tegen 31 december 2023 alle bioafval binnen de Europese Unie selectief laten inzamelen en recycleren. Hierop anticiperend breidt onze site in Quévy de verwerkingscapaciteit uit om via vergisting biogas te produceren, biogas dat kan worden omgezet in elektriciteit of op het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. De aanvankelijke capaciteit van 120.000 ton werd in juli 2022 verhoogd tot 150.000 ton.

Tegelijkertijd zetten we in op de herinrichting van de site: verbeterde doorstroming materiaal, automatische acceptatie en lading op de verwerkingslijn en verbeterde veiligheid. Deze activiteit vindt plaats in een gebouw van meer dan 900 m².