Vanheede Biomass Solutions draagt bij tot duurzame energieproductie

Duurzaamheid , Quevy , Klimaat

Vanheede Biomass Solutions verwerkt op haar site in Quévy voedingsafval en gaat hiervoor steeds op zoek naar de meest duurzame manier. 

Injectie gas in het aardgasnet, in samenwerking met ORES

Op de site in Quévy zet onze industriële biomethaaninstallatie organisch- biologische producten om in biogas (bestaande uit methaan en CO2), dat door de cogeneratie motor wordt omgezet in duurzame elektriciteit en warmte.

Sinds juni 2021 is ook de biogaszuivering en biomethaaninjectie-eenheid operationeel. Hiermee zijn we de tweede grootschalige installatie in België voor de opzuivering van biogas tot aardgaskwaliteit. De nieuwe faciliteit produceert 700 Nm³ biomethaan per uur, dat zal worden geïnjecteerd in het aardgasnet. Hierdoor wordt niet enkel groene elektriciteit en warmte, maar voortaan ook groen gas lokaal geproduceerd en verbruikt.

Vanheede Biomass Solutions draagt bij tot een koolstofarme economie door:

1. een hoogwaardige verwerkingsoplossing te ontwikkelen voor voedingsafval

2. een alternatief te bieden voor elektriciteitsproductie op basis van fossiele brandstoffen – decarbonisatie van elektriciteit

3. biomethaan te produceren ter vervanging van aardgaswinning en – invoer – decarbonisatie van gas

4.het digestaat te gebruiken op het veld als alternatief voor synthetische meststoffen.

 

Biomethaan heeft bovendien een koolstofvoetafdruk die 10 keer lager is dan die van aardgas en genereert minder fijn stof tijdens de verbranding.

De komende jaren exploreren we bijkomende valorisatiemogelijkheden voor het biogas, zoals bio hernieuwbare CO2-bron in industriële en voedingsprocessen.