Vanheede’s ambitie: 4000 transporten minder over de Antwerpse Ring

Antwerpen , Logistiek

      blog watertransport haven izegem

Duurzaamheid staat voorop in al onze activiteiten. Dit geldt ook voor ons transport, wat voor ons de grootste bron van CO2-uitstoot betekent. Dagelijks krijgen onze chauffeurs te maken met het fileprobleem en met onze dichtgeslibde wegen. Daarom kijken we verder dan de autosnelweg en gaan we op zoek naar andere transportmogelijkheden. 

Een bijkomend feit is dat het aantal verwerkingsbedrijven in ons landje vrij beperkt is. Vaak moeten wij en onze sectorgenoten dezelfde weg afleggen met onze materialenstromen. En hoewel ons Belgenland niet groot is, verliezen chauffeurs toch erg veel tijd met het doorkruisen van het land. Daarnaast ontstaat er bij verschillende afvalophalers vaak een onbalans in afvalstromen. Sommigen hebben een teveel van een bepaalde stroom, anderen een tekort. Door onze transporten te bundelen kunnen we samen een pak kilometers uitsparen. De last mile, oftewel de laatste fase in het vervoer van goederen naar hun eindbestemming, betekent voor vele bedrijven vaak de grootste kost. Optimalisatie van het transport door het inzetten van onze waterwegen, kan een grote vooruitgang betekenen.

      blog watertransport projectpartners

“Het idee om in te zetten op transport per water is ontstaan vanuit de duurzame gedachte en het willen ontlasten van de Antwerpse Ring. Wij hebben heel wat chauffeurs die meer dan eens gefrustreerd in de file staan. Dat willen we aanpakken en tegelijkertijd een voorbeeld voor andere bedrijven zijn.” Koen Smits, Area Manager bij Vanheede

Vanheede als partner in de Flanders Recycling Hub

België behoort al tot de besten van de klas als het op recyclage aankomt. We beschikken over heel wat kennis en ervaring inzake afvalstromen. Het project ‘Flanders Recycling Hub’ van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) wil Vlaanderen uitbouwen tot een internationaal knooppunt in de aan- en afvoer van materialenstromen, dit in samenwerking met de OVAM en VITO. Samen met nog 26 andere Vlaamse bedrijven, is ook Vanheede partner in dit project. 

Vorig jaar investeerden we in onze watergebonden site in de haven van Antwerpen. Door onze ligging hebben we een directe connectie met de andere provincies en met het buitenland, zowel over de weg als over het spoor en het water. Daarom hebben we samen met het VIL een proefproject opgezet om afvaltransport via de binnenvaart te laten verlopen. Het project zal de opportuniteiten blootleggen, aan de hand waarvan een actieplan kan worden opgesteld. 

Proefproject afvaltransport via de binnenvaart

Afvaltransport over water is niets nieuw. De innovatieve manier waarop wij het aanpakken is dat wel. We vervoeren immers geen bulkafval, maar aparte containers met voorgesorteerde materialen die rechtstreeks van bij onze klanten komen. Uniek is dat onze eigen vrachtwagens de containers op en van het schip kunnen laden en lossen. De investeringen voor ons blijven hierdoor beperkt. 

In de tweede week van november hebben we ons proefproject gelanceerd. Op maandag vertrok het schip Zulu 02 vanuit de haven in Antwerpen, richting Limburg. Daar haalde het materialen op die bestemd waren voor verwerkingsbedrijven in West-Vlaanderen: jutezakken voor Derotex in Wielsbeke, onbehandeld hout voor Unilin in Wielsbeke en metaal voor Galloo in Menen. Op woensdag meerde het schip aan in de haven van Izegem, geladen met 13 containers van 30m³. Die werden daar met de haakwagen van het schip getrokken en verder naar hun eindbestemming afgevoerd. Onze timelapse vertelt het volledige verhaal in één bondige minuut.

Multimodaal transport, onze toekomstvisie

“Het is de bedoeling om in de toekomst te komen tot een shuttledienst die continu heen en terugvaart en die we ook willen openstellen voor andere bedrijven. Zelf berekenden we dat, als een schip een hele week op het traject actief is, wij met Vanheede Environment Group 4000 transporten per jaar van de weg kunnen houden. Als anderen die vandaag ook afval- en recyclagematerialen vervoeren via de weg richting West-Vlaanderen, Limburg of Antwerpen, mee springen op de kar kunnen we makkelijk tot 76 000 vrachtwagens van de baan halen.” Koen Smits, Area Manager bij Vanheede

Het schip dat we gebruikten in het proefproject is niet het schip van de toekomst. Dit zou 2m breder moeten zijn dan het huidige zodat we ook onze grootste afzetcontainers van 40m³ kunnen vervoeren. Ook zouden we een langer schip moeten inzetten zodat we 30 containers naast elkaar kunnen zetten. Zo kunnen we de lading en de impact maximaliseren. 

Moeilijkheden zijn de hoogte van de kades, de waterstand en uiteraard de toegankelijkheid van de kades voor onze vrachtwagens. Het aangemeerde schip moet gelijk staan met de grond zodat onze haakwagen de container makkelijk kan optrekken. De ondergrond moet ook enigszins verhard zijn zodat de vrachtwagen makkelijk tot tegen de kade kan rijden. Om deze infrastructurele maatregelen te bespreken zitten we samen met de Antwerpse Havenbeheerder en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM).

  “Het is de bedoeling om in de toekomst te komen tot een shuttledienst die continu heen en terugvaart en die we ook willen openstellen voor andere bedrijven. Zelf berekenden we dat, als een schip een hele week op het traject actief is, wij met Vanheede Env

Waar een chauffeur vandaag een volledige dag verliest met het op en af rijden van Limburg naar West-Vlaanderen, kunnen we met het schip in één beweging 13 containers meenemen. Dat we kunnen meedenken aan een duurzamer transport maakt ons zeer fier. Onze ambitie is om dit verder te kunnen uitbouwen zodat we ons transport echt multimodaal kunnen maken.