Vanheede sluit contract af met Fost Plus voor de nasortering van 35.000 ton PMD-residu

PMD , Afvalbeheer , Duurzaamheid

Afvalverwerker Vanheede Environment Group haalt een nieuw contract binnen voor de nasortering van PMD-residu. Vanaf 2025 gaat er jaarlijks zo’n 35.000 ton PMD-residu vanuit de vijf PMD-sorteercentra naar de nieuwe installatie in Rumbeke. In dat residu zit nog 30 tot 40% recycleerbaar materiaal, dat er dus nu uitgesorteerd zal worden voor recyclage. Het gaat om een contract van 5 jaar en een investering van 35 miljoen euro.

Wim Geens, managing director van Fost Plus: “Vandaag recycleren we 95% van de verpakkingen die onze leden op de markt brengen. Dat is mooi maar we zijn er nog niet. Om die laatste verpakkingen in de circulaire economie te brengen, zijn bijkomende inspanningen nodig. De laatste loodjes wegen immers het zwaarst. Dankzij dit nieuwe partnerschap zetten we belangrijke stappen om de circulaire kloof verder te dichten.”

David Vanheede, CEO van Vanheede Environment Group: “Als volwaardige partner in de circulaire economie, zijn wij trots een nieuwe oplossing te kunnen bieden om nog meer verloren gewaande materialen te redden van de verbrandingsoven. Onze nieuwe sorteerinstallatie zal maximale recyclage garanderen en ons in staat stellen de waarde van de materialen zo hoog mogelijk te houden. Dit is een nieuwe, cruciale stap om de circulaire economie waar te maken en samen bij te dragen aan een duurzamere toekomst.”

Circulaire gedachtegoed

Elke Belg produceert jaarlijks zo’n 23 kg PMD. Dat verpakkingsafval wordt in specifieke PMD-sorteercentra verwerkt in 16 materiaalstromen, waaronder een reststroom (residu). Die reststroom omvat enerzijds sorteerfouten van de burger (zaken die niet bij het PMD horen) en anderzijds ook recycleerbare materialen. Deze kunnen ofwel verkeerd geklasseerd zijn door de sorteerinstallaties (zogenaamde procesverliezen) ofwel door een verkeerde sorteerhandeling onherkenbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor niet-lege flesjes of in elkaar geklemde verpakkingen. Het gaat in totaal, over de vijf sorteercentra heen, over zo’n 35.000 ton PMD-residu per jaar.

Vanheede Environment Group zal dit PMD-residu vanaf begin 2025 in twee stappen nasorteren. Eerst komt het PMD-residu terecht in een nieuwe installatie voor gemengd bedrijfsafval in Rumbeke. Gemengd bedrijfsafval is namelijk gelijkaardig aan de PMD-residustroom, vooral omdat het een vergelijkbaar aandeel recycleerbaar materiaal bevat. De nieuwe installatie scheidt het daadwerkelijke residu van de recycleerbare materialen en heeft een totale capaciteit van 100.000 ton. Vervolgens worden de recycleerbare materialen op hun bestaande sorteerlijn uitgesorteerd in acht aparte materiaalstromen, voor effectieve recyclage.

Sinds 2022 sorteert Vanheede Environment Group PMD dat via specifieke bedrijfsrondes ingezameld wordt, springt het bij de andere PMD-sorteercentra bij in geval van overproductie en sorteerde het jaarlijks al 10.000 ton PMD-residu. Met de gunning van dit nieuwe contract wordt continuïteit gecreëerd en wordt nog meer recycleerbaar materiaal, dat voorheen naar verbranding ging, opnieuw in de keten gebracht als secundaire grondstof en zo wordt de circulaire kloof verder gedicht.