Belangrijke wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving: Wat je moet weten over Vlarema 9

Recyclage , VLAREMA , Wetgeving

Het Vlarema (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen) wordt regelmatig geüpdatet om de regelgeving te verbeteren en aan te passen aan nieuwe inzichten en behoeften.

Vanaf 1 juli 2024 introduceert Vlarema 9 nieuwe richtlijnen met specifieke implicaties voor de verwerking en het beheer van bouw- en sloopafval. Deze zijn bedoeld om de bouwsector duurzamer te maken door de hoeveelheid afval die naar verbranding gaat te verminderen en het hergebruik en de recyclage van materialen te bevorderen.

VLAREMA 9 in een notendop

Vlarema 9 legt een grotere nadruk op de gescheiden inzameling van verschillende fracties bouw- en sloopafval op een werf. De lijst van gescheiden in te zamelen afvalstromen wordt uitgebreid naar 29 afvalstromen, door toevoeging van:

25° niet-teerhoudend asfaltpuin;

26° funderingsmaterialen die niet conform de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden;

27° verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarna zij voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde verwerker;

28° cellenbeton;

29° gipskartonplaten en gipsblokken;

Vanaf 1 januari 2027 wordt deze lijst nog aangevuld met:

30° glaswol

31° rotswol

32° bitumineus materiaal

Bronsortering van deze 29 afvalstromen is verplicht, ook op werven. Natuurlijk zijn er in de praktijk omstandigheden waardoor bronsortering op werven niet mogelijk is. Hiervoor zijn er in de wetgeving enkele uitzonderingen beschreven.

Als u voldoet aan één van onderstaande criteria, dan mag u bouw- en sloopafval gemengd inzamelen in 1 recipiënt:
De ruimte voor inzamelrecipiënten is <40 m².
De totale hoeveelheid afval is <40 m³.
Een veiligheidscoördinator verklaart dat scheiding niet mogelijk is om veiligheidsredenen.

Hieronder kunt u het overzicht raadplegen met alle verplicht in te zamelen afvalstoffen. 

Verplicht in te zamelen afvalstromen

 

Vlarema 8

Vlarema 9

 

Sinds 01/09/2021

Vanaf 01/07/2024

 
 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 19. Recycleerbare harde kunststoffen 
 20. EPS
 21. Folies
 22. Afgedankte matrassen
 23. Keukenafval en etensresten
 24. Voormalige voedingsmiddelen
 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 19. Recycleerbare harde kunststoffen 
 20. EPS
 21. Folies
 22. Afgedankte matrassen
 23. Keukenafval en etensresten
 24. Voormalige voedingsmiddelen
 25. Niet-teerhoudend asfaltpuin
 26. Funderingsmaterialen die niet conform de bepalingen
  van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten
  kunnen verwerkt worden
 27. Verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf
  niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarna
  zij voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde 
  verwerker
 28. Cellenbeton
 29. Gipskartonplaten en gipsblokken

  Vanaf 1 januari 2027 wordt deze lijst nog aangevuld met:
 30. Glaswol
 31. Rotswol
 32. Bitumineus materiaal 

 

Wat betekent dit nog concreet?

De wijzigingen in Vlarema 9 betekenen dat bedrijven die restafval inzamelen, hun Vlarema-certificaat moeten vernieuwen en ondertekenen. Dit zorgt ervoor dat zij voldoen aan de laatste wettelijke verplichtingen en problemen bij controles voorkomen worden. Zorg ervoor dat uw bedrijf in overeenstemming is met deze nieuwe regels om bij te dragen aan een duurzamer Vlaanderen. Als Vanheede klant kan dit zeer eenvoudig via het myVanheede klantenportaal.

Nog niet actief op myVanheede? Vraag hier uw activatie aan.

Wist u dat …

 

er nog andere belangrijke wijzigingen in de Vlarema 9-regelgeving van kracht worden:

Afvalpreventie en Zwerfvuilvermindering:

 • Bij evenementen zijn herbruikbare bekers, borden en bestek verplicht.
 • Stickers op fruit moeten composteerbaar zijn.
 • Vanaf 1 januari 2025 zijn plastic wikkels voor ongeadresseerd drukwerk verboden.

Gescheiden inzameling:

 • Bedrijven moeten 32 specifieke afvalstromen apart inzamelen.
 • Vanaf 1 januari 2026 is het verplicht om bedrijfsrestafval te wegen.

Gerecycleerd materiaal in kunststofproducten:

 • Bij overheidsaankopen moet gerecycled materiaal gebruikt worden in acht specifieke toepassingen.

Code van Goede Praktijk:

 • Camerasystemen worden geïntroduceerd voor het controleren van sorteerfouten.

 

Vragen over uw afvalstoffen? Dan kunt u steeds terecht bij uw commercieel contactpersoon.

 Voor meer informatie kunt u de volledige wijzigingen lezen op de website van OVAM (Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe Vlarema? (vlaanderen.be)).