Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op 28 april vindt de 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' plaats, een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Alle leden van Belgian Waste-to-Energy nemen deel met de gezamenlijke actie 'Safety first'. Zij vragen specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal. Dit gebeurt in samenwerking met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector.

Het doel is om de eigen medewerkers én zij die afval aanleveren nog meer bewust te maken van het belang van veilig gedrag. Ook Vanheede neemt actief deel aan deze actie.