Bouw- en sloopafval

Containers voor Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

De fractie bouw- en sloopafval mag enkel inerte en niet-inerte afvalstoffen van afbraakwerken bevatten. Het puin kan vele vormen aannemen: bakstenen, dakpannen, beton (niet- of minimaal gewapend), tegels, aarde en zand … Asbest, golfplaten en asfalt horen niet in deze fractie thuis.

Wat gebeurt er met Bouw- en sloopafval

Het ingezameld bouwpuin wordt gesorteerd en nadien vermalen tot verschillende granulaten die een nieuwe toepassing vinden bij tal van bouw- en constructiewerken, onder andere als onderlaag bij de aanleg van wegen of funderingen.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Bouw- en sloopafval