Gips

Containers voor Gips

Gips

Gips wordt vaak gebruikt in de bouwsector, voornamelijk als binnenafbouw. Gipsafval dient apart van ander bouw- en sloopafval opgehaald te worden. De platen/blokken moeten asbestvrij zijn en ze mogen niet bekleed zijn met andere (isolatie)materialen.

Wat gebeurt er met Gips

Op vandaag gebeurt de selectieve inzameling van gipsafval nog maar weinig. Nochtans leent gips zich perfect tot recyclage. In een gespecialiseerde recyclage-installatie wordt het gips gescheiden van de restfracties, zoals bijvoorbeeld papier. Deze restfracties gaan opnieuw naar de verwerkingsindustrie. Het gips zelf wordt herwerkt tot nieuwe gipsplaten. Dankzij de selectieve inzameling van gips kan de inzet van primaire grondstoffen sterk verminderd worden.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.

Meer info over de geschikte containers voor Gips