Hechtgebonden asbest

Containers voor Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest

Asbest dat in gebonden vorm voorkomt, onder andere in asbesthoudende dakbedekkingen, menuiserite- en andere asbesthoudende platen, betonbuizen en betonnen constructies, of asbesthoudende leien. Wegens gevaar bij inademing moet asbestafval steeds verpakt worden aangeboden.

Wat gebeurt er met Hechtgebonden asbest

Asbestafval is een gevaarlijk product dat niet gerecycleerd kan en mag worden. Na een veilige conditionering wordt het asbestafval onder strikt gecontroleerde omstandigheden gestort in onze eigen stortplaats categorie 2 Monostort Asbest te Rumbeke.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.