Motorolie en smeermiddelen

Containers voor Motorolie en smeermiddelen

Motorolie en smeermiddelen

Afgewerkte industriële olie en smeermiddelen zijn sterk vervuilende en gevaarlijk afvalproducten die maximaal moet worden ingezameld (Valorlub).

Wat gebeurt er met Motorolie en smeermiddelen

De afgewerkte olie wordt ontdaan van water en vaste stoffen. Het restproduct wordt voor het grootste deel geregenereerd voor hergebruik en het residu wordt verbrand met terugwinning van energie.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.