Solventen

Containers voor Solventen

Solventen

Solventen komen vrij bij industriële producties om reagentia op te lossen. Deze vluchtige chemicaliën zijn vaak heel brandbaar, waardoor speciale voorzieningen getroffen dienen te worden bij opslag.

Wat gebeurt er met Solventen

Na voorbehandeling worden solventen of verdunners als secundaire brandstof verbrand in cementovens of gelijkaardige verbrandingsprocessen. De oplosmiddelen fungeren als brandstof en vervangen primaire brandstoffen. Zo dragen ze bij tot de CO2-reductie van emissies bij winning en verbranding. PCB- of chloorhoudende solventen worden apart gehouden.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.