Zuren

Containers voor Zuren

Zuren

Zuren vallen onder de noemer van industrieel chemisch afval en komen doorgaans voor in vloeibare vorm. Ze zijn corrosief en zeer schadelijk. Afval van zuren komt voornamelijk vrij bij reinigingsprocessen. Voorbeeld zijn salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur of beitsstoffen. Men kan zuren herkennen aan de gevarenpictogrammen op de verpakkingen. Vang zuren op in een afgesloten vat of fles en laat deze afzonderlijk door ons ophalen.

Wat gebeurt er met Zuren

Op onze site in Rumbeke wordt controle gedaan van de goederen. De vele verschillende soorten zuren krijgen een fysicochemische behandeling. Ze zijn vaak vervuild met zware metalen en/of beperkte concentraties organisch materiaal. Deze afvalstoffen ondergaan een neutralisatie, immobilisatie of oxidatie. Een gecombineerde behandeling is vaak noodzakelijk. Op deze manier worden zoveel mogelijk grondstoffen gerecupereerd.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.