De VLAREMA overeenkomst, hoe zit dat nu?

Recyclage , VLAREMA , Wetgeving

We proberen tegenwoordig met z’n allen bewuster om te gaan met afval. Het afvalbeleid wordt vanuit de overheid dan ook sterk gestuurd. Ja, ook de afvalwereld heeft z’n eigen spelregels. Het ‘Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’ oftewel het VLAREMA is al geruime tijd van kracht en legt een aantal verplichtingen op aan bedrijven inzake afvalbeheer. Vanheede zorgt ervoor dat uw bedrijf steeds in orde is met de wetgeving.

      blog vlarema afvalstromen

De oorsprong van VLAREMA

Het VLAREMA vloeit voort uit het Materialendecreet. De doelstelling van dit Materialendecreet is de schadelijke gevolgen van afval en grondstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken, voor de mens én voor het milieu. Dit wil de overheid doen door afval zoveel mogelijk te recupereren en te recycleren. De nadruk op ‘materiaal’, eerder dan ‘afval’, toont ook de evolutie aan naar een circulaire economie waarin afvalstoffen zoveel mogelijk een nieuwe en nuttige bestemming krijgen. 

VLAREMA in de praktijk

Zoals de naam doet vermoeden is deze verplichting enkel van toepassing op afval dat vrijkomt op een ‘plaatsingsadres’ in Vlaanderen. Per plaatsingsadres waar gemengd afval vrijkomt moet een apart contract afgesloten worden. Als uw IHM*, wil Vanheede het voor u een stuk makkelijker maken om aan al deze verplichtingen te voldoen. Zo houdt u meer tijd over voor uw core business!

In het VLAREMA wordt beschreven hoe uw bedrijf er kan voor zorgen dat aan de verplichtingen voldaan wordt. Concreet worden er twee verplichtingen opgelegd:

 1. Bedrijven gevestigd in Vlaanderen, met een contract voor de inzameling van gemengd afval, moeten aan de hand van een overeenkomst kunnen aantonen wat er met hun andere afvalstromen gebeurt. Deze overeenkomst wordt opgesteld tussen de producent van het afval, uw bedrijf, en een geregistreerd IHM, oftewel inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar, zoals Vanheede Environmental Logistics/Services. Deze laatste hebben een milieuvergunning om met afvalstoffen om te gaan.
   
 2. Daarnaast moeten bedrijven kunnen aantonen dat ze minstens een aantal afvalstoffen selectief sorteren en inzamelen. Daarvoor stelden we dit handige overzicht samen:

VLAREMA 5

VLAREMA 6

VLAREMA 7

Sinds 01/06/2004

Vanaf 01/06/2018

Vanaf 01/01/2021
(datum nog niet definitief)

 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 19. Recycleerbare harde kunststoffen 
 20. EPS
 21. Folies
 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen
 16. Houtafval (A-hout of B-hout)
 17. Metaalafval
 18. PMD (verplicht sinds 2013)
 19. Recycleerbare harde kunststoffen 
 20. EPS
 21. Folies
 22. Afgedankte matrassen 
 23. Keukenafval en etensresten
 24. Voormalige voedingsmiddelen

 

Hoe breng ik mijn VLAREMA overeenkomst in orde?

In ons klantenportaal myVanheede hebben we de VLAREMA campagne gelanceerd. Enkel wanneer u de overeenkomst moet afsluiten, zal u hiervan een melding krijgen op uw myVanheede dashboard. Via de link in myVanheede kunt u uw VLAREMA overeenkomst zeer eenvoudig in orde brengen.

Per afvalstroom dient u aan te geven hoe deze verwerkt wordt. Waarschijnlijk merkt u op dat in de lijst ‘gemengd afval’ niet voorkomt. Dat is net de hele opzet van VLAREMA, u aan het sorteren zetten. Per afvalstroom dient u aan te geven of deze bij uw bedrijfsactiviteiten vrijkomen én hoe u deze verwerkt. U moet enkel de afvalstromen aanduiden die op regelmatige basis vrijkomen. Dit betekent bv. dat wanneer u eenmaal per jaar een afgedankte pc hebt, u dit niet moet aanduiden. Na het invullen van de lijst zal u de overeenkomst steeds kunnen raadplegen en updaten via de myVanheede. Dit is nodig voor mocht u controle over de vloer krijgen. Op de overeenkomst staat netjes vermeld welke afvalstromen er bij u vrijkomen en hoe ze ingezameld worden. Zo, al één administratieve zorg minder. Leuk toch?

U maakt nog geen gebruik van myVanheede? Vraag hier uw activatie aan.


* IHM = Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar