Dentalwaste: veilig en duurzaam beheer van uw praktijkafvalstoffen

In een tandartsenpraktijk komt dagelijks risicohoudend medisch en gevaarlijk afval vrij. Dit mag niet vermengd worden met huishoudelijk afval. Specifiek voor tandartsen heeft Vanheede Environmental Services een afdeling voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen uit uw praktijk.

 

Strenge wetgeving voor opslag, inzameling en verwerking

Opslag, inzameling en verwerking van medisch afval zijn in Vlaanderen gereglementeerd door VLAREMA, de Vlaamse milieuwetgeving. De wetgever stelt de producent van afvalstoffen verantwoordelijk voor de afvalstoffen die hij genereert tot ze verwerkt zijn. 

De opslag van medisch en gevaarlijk afval dient te gebeuren in aangepaste recipiënten. De inzameling en verwerking mogen enkel gebeuren door erkende afvalinzamelaars en vergunde verwerkers.  

De bedoeling van de strikte wetgeving is uiteraard om tijdens de volledige cyclus van alle afvalstromen ieders veiligheid maximaal te beschermen en te zorgen voor een duurzaam verloop van het volledige afvalbeheer. De tandarts blijft immers verantwoordelijk voor zijn afval.  

 

Erkende afvalinzamelaar

Vanheede Environmental Services nam in juli 2021 het contract voor de inzameling en verwerking van praktijkafvalstoffen over van Indaver. Als erkende afvalinzamelaar en verwerker garandeert Vanheede Environmental Services een efficiënte inzameling en een milieuveilige verwerking.

Wij bezorgen tandartsen het noodzakelijke verwijderingscertificaat. Vanheede Environmental Services levert tevens herbruikbare amalgaamafscheiders van het type ISOSEP of SRAB, en zamelt niet-herbruikbare types in voor verwerking.

 

Nieuwe bestelling of inzameling inplannen?

Meld u hier aan om nieuwe inzamelrecipiënten te bestellen en/of een afvalinzameling in te plannen.

Nog geen login? Registreer u hier en krijg toegang tot het afvalbeheer platform voor tandartsen.

Problemen met inloggen? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan om terug toegang te krijgen tot het platform.