Restafval

Containers voor Restafval

Restafval

In uw restafval container mag enkel afval dat rest nadat de recycleerbare materialen eruit zijn gesorteerd zoals in de wetgeving is bepaald. Wat dus zeker niet in het restafval hoort zijn papier en karton, PMD, glas, voedingsafval, kunststoffen, EPS, gevaarlijk afval, hout, groenafval, …

Wat gebeurt er met Restafval

Op weg naar een circulaire economie en een beter milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden aan de bron. Gescheiden afval heeft een betere kwaliteit en kan beter worden gerecycleerd. Afval wordt zo weer grondstof en het spaart bovendien vaak energie. Het afval dat niet gescheiden wordt ingeleverd, wordt verwerkt als restafval. Soms worden hier nog materialen uitgevist, maar het meeste wordt verbrand in de verbrandingsoven :-(.

Acceptatievoorwaarden

Klik een afvalstof aan om te zien wat er wel of niet toegelaten wordt.